fredag 9 april 2010

Pappersentreprenörer och produktentreprenörer

Robert Reich har i god ekologisk stil återanvänt återanvänt en artikel som han fick publicerad för trettio år sedan. Jag tror att den kan vara intressant att studera ur flera olika synvinklar. 1980 hade jag arbetat på det stora industriföretaget i nio år, och en del av de förändringar som Reich skrev om kanske svagt började göra sig märkbara även i Sverige redan då.

Vad han hävdade var att det finns två sorters entreprenörer, de som pysslar med finansiella saker (papper) och de som pysslar med produktion. Båda sorterna behövs för att det ekonomiska systemet skall flyta på, men det är bara de senare som så att säga gör att kakan blir större. Pappersfolkets uppgift är att se till att produktionsfolket får behövligt kapital just för att kunna göra kakan större.

Men 1980 hade Reich upptäckt att det inte riktigt fungerar så. Vad det gäller pengar och uppmärksamhet får papprena dubbelt upp mot produktionen i utdelning. Varför? Hans svar är att det ekonomiska systemet har blivit så komplicerat och de olika delarna så beroende av varandra att man inte längre kan fördela kapital efter var produktiviteten verkar vara högst. I stället får man leta efter symboler för var produktiviteten (och därmed förväntade vinster) verkar vara högst. Där vinner pappersfolket, som är mer tränat vad det gäller juridik, ekonomisk kunskap och bokföring. Eftersom den sidan är lönsam drar den till sig de bästa talangerna och kan expandera. Och då expanderar det som dessa människor är bäst på: mixtrandet med regler och siffror. 1980 var man ändå på en blygsam nivå i det avseendet, det var först omkring millennieskiftet som det verkligen brakade loss med hejdlös kreativitet och följande krascher. Följer man Reichs resonemang är det fortfarande pappersfolket med sina "kreativa" papperslösningar som styr världen. Det låter ganska otrevligt.

Jag antar att baksidan till detta är något som exempelvis folk inom produktionsrationalisering har anmärkt på: ledningen för företagen gled över från ingenjörer till ekonomer från 1970-talet. Ekonomerna är bra på siffror, men de är inte alltid de bästa vad det gäller att ligga i teknikens frontlinjer. Sedan antar jag att pappersfolket, som ju inte var så intresserade av produktion, fick hjälp av opinioner utanför sina egna led: den tidiga miljörörelsen, och folk som var kritiska mot fabriker och löpande band. Industrin fick ett lite taskigt rykte, om man säger så. När pappersfolket fick större makt blev det lättare att sopa bort industrierna i de gamla industriländerna och skyffla iväg dem till Tredje världen. Får det fortsätta kommer vi att ha ganska lite produktion att rädda snart.

Finns det någon anledning för Reich att åter köra ut den här artikeln, utom för att visa att han hade rätt? Jag undrar om det kan ha något att göra med att en del personer ropar efter att få tillbaka den "riktiga" kapitalismen. De antar att kapitalismen i grunden är sund, och att bara man får bort spekulanter och skojare så kommer systemet att vara till sin fördel igen.

Jag har mina tvivel: spekulationen har ju faktiskt växt ur den "riktiga" kapitalismens mylla. Att vrida klockan tillbaka till en ekonomi av små hantverkarverkstäder låter inte riktigt hållbart i den globaliserade massproduktionens tidsålder. Och vill man tillbaka till mer lokal produktion inom ramen för ett mer uthålligt ekonomiskt system är det tveksamt om det kan fungera inom kapitalistiska ramar. Men däremot skulle man ju inom andra ramar kunna tänka sig vissa typer av återindustrialisering med utgångspunkt från lokala resurser och behov. Då kanske det till och med är lika bra att gamla bilfabriker och liknande försvinner, och ersätts av något annat och mer framtidsinriktat.

4 kommentarer:

Kerstin sa...

Det är väl detta som amerikanerna har bra termer för, som saknas i svenskan, nämligen Wall Street Economy och Main Street Economy.

Björn Nilsson sa...

Ja, vi har väl ingen motsvarighet till det uttrycket. Wall Street gjorde ju en fantastisk återkomst efter kraschen, medan Main Street får fortsätta att kräla i dyn.

Anonym sa...

Intressant. I början på 80-talet jobbade jag på Fläkt (som senare köptes av ABB). Vad jag minns av deras rapportering tjänade man mer på finanssidan än på denden egentliga verksmaheten (industri).
Dock ansåg sig förståsigpåarna att man utan den verkliga verksmaheten hade man inte kunnat tjäna pengar på finanssidan.

eldorado

Björn Nilsson sa...

Det är klart att det måste finnas någon reell ekonomi i botten för att finansmatadorerna skall ha underlag för sina fantastiska operationer. Poängen hos Reich är väl att finanssidan ideellt skall fungera så att kapital distribueras dit det ger störst avkastning för att utveckla den reella ekonomin, men när finansfolket tar överhanden blir det i stället spekulationer som leder till ännu mer spekulationer. Och detta utarmar den reella ekonomi som är basen för finansgubbarna. De sågar av sin egen gren (och knallar sedan lyckligt iväg med sina bonusar om de är tillräckligt högt uppsatta).