torsdag 24 februari 2011

The beauty in Tahrir Square you can have everywhere

To our friends in Madison, Wisconsin:

We wish you could see first hand the change we have made here. Justice is beautiful, but justice is never free.

The beauty in Tahrir Square you can have everywhere - on any corner, in your city, or in your heart. 

So hold on tightly and don't let go, and breathe deep Wisconsin - for our good fortune in on the breeze, in the midwest and in the Middle East.  So, breathe deep Wisconsin, because justice is in the air - and the spirit of Tahrir Square be in every beating heart in Madison, Wisconsin.Saxat från al-Jazeeras Live Blog för Libyen. En hälsning från Egypten till Wisconsin. Blir det här en ny allsång för upprorsmakare världen över? Om man tittar på den här artikeln så inleds den också med en bild från Tahrirtorget, men knappast med folkligt revolutionära hjältar. Snarare riktigt ruskiga figurer som borde placeras så långt från makt och härlighet som det bara går.

Tahrirtorgets skönhet kan skådas varhelst frihetens fackla höjs.

Inga kommentarer: