måndag 21 februari 2011

Varför hatar Reinfeldt de ofullkomliga?

Jag fick epost från signaturen ad.astra och medgivande att publicera texten. Inledningen är dock en dikt som heter Kontinentalförskjutning. Den har jag skrivit själv och finns på bloggen Björnpoesi:

Atlanten vidgas
Amerika glider bort
De drucknas skepp
driver mot avgrunden
Omtanken om varandra är skjuten i sank
förtröstan rinner ut genom springorna i det gistna skrovet
de förskjutna:
handikappade, gamla, arbetslösa som inte får del av jobbskatteavdraget
kämpar med momsen, moms på skatten, skatt på momsen
inser att de betalar den högsta skatten av alla
Efter att ha kört prickfritt i 40 år inte ens en p-bot
Fångade kameran in bilden av en gammal kvinna på väg till sin cancerbehandling
8 km över hastighetsgränsen 1500 kr. i böter
Pensionen på 8000;- efter skatt inkl. änkepension, skall räcka till hyra, mat, mediciner
Hon tänker på de friska, arbetsföra som tjänar mer per månad än hon någonsin gjort per år.
och får jobbskatteavdrag
Varför är avgifter omvänt progressiva i förhållande till inkomsten?
Varför hatar Reinfeldt de ofullkomliga

Tja, regeringen och dess närmsta förmånstagare tycker väl att det går bra för Sverige i alla fall ...

3 kommentarer:

/lasse sa...

Varför hatar Reinfeldt de svaga, varför skola människor kriga. Varför har Reinfeldt och de han företräder de senaste dryga 30 åren lagt in högsta växeln i ett skoningslöst klasskrig mot de svaga, detta kan man spekulera om, det bästa är om Reinfeldt reder ut det med sin psykoterapeut. För oss andra är det egentligen ointressant med ”varför”, när kriget rasar för fullt är det kamp mot detta som gäller. Det är inte tid att fundera på varför när de nyliberala bombmattorna kommer i vågor och man har fullt upp att söka skydd. Filosofiskt finlir om varför varandet är som det är måste anstå till en annan tid och vetenskap typ Sun Tsu och Clausewitz är det som borde stå på agendan.

Björn Nilsson sa...

Varför inte klämma till med Maos militärpolitiska skrifter, Ches bok om gerillakriget, samt Det väpnade upproret av signaturen A. Neuberg på en gång? Samt den gamla skriften som jag har för mig hette SoldF, Soldaten i fält?

Men vad det gäller filosofi: kan man inte predika det kantska imperativet för herrar och damer i maktens topp? Allt de gör skall ha sådan moralisk halt att det skall kunna upphöjas till allmän lag.

/lasse sa...

Mao har jag för mig var en som läste Sun Tzu. Om kriget kommer är nu borta ur telefonkatalogen, och det med rätta det är inte om utan det är redan här och har nu pågått så länge att dess skadeverkningar visar sig överallt. Sommestad i dagen bloggpost om skolan pekar på de försämrade resultaten där, men det handlar förstås inte egentligen om olika detaljer i skolans värld, 18 år med permanent massarbetslöshet sätter förstås sina spår, det blir en nation där stora grupper berövas sitt framtidshopp, hur tror man att det ska kunna bli bra skolresultat i ett sådant land. En naturlig reaktion från barnen att de då också slutar att vara ”lydiga”.