onsdag 17 april 2013

"Att läsa Koranen"

Därborta är moskén vid Medborgarplatsen, Söder, Stockholm. Inhyst i en gammal kraftstation vars utformning intressant nog hade inspirerats av islamisk arkitektur.


Har just läst en inte så tjock men informativ bok, nämligen Att läsa Koranen (Verbums förlag, 2006) av religionsvetaren Göran Larsson. Koranen i sig är en ganska trist och virrig röra av osammanhängande historiefragment och en gud som vrålar hotelser då och då när saker verkar gå honom emot, så det kan behövas introduktioner.

Egentligen var jag mest intresserad av om det var några nyheter om tillkomsthistorien. Jag var inne på ämnet år 2008, med hänvisning till de gamla (kanske äldsta kända?) koranfragmenten som hittats, nämligen i Jemen, skrivna på palmblad. De avviker på en del punkter från den officiella versionen. Det fanns, får vi veta hos Larsson, en del olika tidiga versioner, men det utgick påbud om att de skulle förstöras till förmån för en godkänd version. Några veteraner inom rörelsen, samtida med profeten själv, vägrade dock. - Det är ungefär som med Bibeln: det var snarare mer eller mindre hotfulla fraktioner på olika kyrkomöten som bestämde vad den skulle innehålla!

(Enligt vad jag skrev 2008 skulle de jemenitiska palmbladskoranerna ha fotograferats av tyskar redan innan Andra världskriget. Larsson hänvisar till fynd som gjorde i Sana i Jemen 1972.)

Sedan har vi det där med begriplighet och tolkning av texterna. Eftersom de ibland är svår- eller obegripliga och lämnar utrymmer för allehanda tolkningar blir islam därefter: en ragu av olika uppfattningar. Och därmed skiljer den sig inte från kristendom eller judendom. Alla letar efter sitt lilla ord i skriften som skall förklara/försvara/fördöma det ena eller det andra, helt efter egna preferenser. "Ingen kättare utan ett bibelord", för att ta ett nederländskt uttryck som filosofen Spinoza citerade. Och samma verkar gälla islam. Är man en fridsam och tolerant figur finns det korancitat för det, är man en intolerant våldsverkare hittar man också citat som styrker ens position. Och detta ur en text som antas vara perfekt och given av en högre makt ...

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Det är med andra ord ingen skillnad mellan islam och kristendom. Alla religioner går ut på en sak, nämligen makten över människorna.

Björn Nilsson sa...

Nja, skulle nog säga att du förenklar lite väl långt. Makt är en aspekt, men inte den enda.

Jan Wiklund sa...

Religion är struktur på verkligheten. Precis som alla andra ideologier. Men när det ska regleras lämnar det en massa makt åt intellektuella. På så vis finns ingen skillnad mellan t.ex. stalinism och kristendom.

För övrigt är det väl alltid så att årsmötet bestämmer vad som ska stå i organisationens identitetsgivande formuleringar.