måndag 8 april 2013

Sågning

Läs gärna sågningen av socialdemokraterna hos Schlaug idag. Inte bara den slemmige Löfven, utan den normalt rätt hyfsade Lena Sommestad, får sig en rejäl avhyvling.

Man kan undra hur mycket självrespekt de hyggliga personer som ännu är medlemmar av SAP har kvar? De verkar uppträda som den nyktre, trogne och ständigt förlåtande parten i ett förhållande där den andre är en kroniskt falsk, manipulerande och ljugande missbrukare.

1 kommentar:

Simsalablunder sa...

Sommestads och vissa andra (särskilt kommunpolitiker inom S) syn på föräldraförsäkring och nattis tror jag är baserad på hur det kan se ut i kommunerna och att de inte tror att det är en framkomlig väg att kräva att jobb under taskig arbetstid skall bort.

Det tillsammans med att man inte kan kräva att föräldrar med taskiga arbetstider frivilligt skall sluta sin anställning, när de får barn, alternativt inte skaffa barn, som vissa rationella borgare anser.

Sommestad skriver i en kommentar att nattis kan belysa vad det är för samhälle vi håller på att skapa, där 40% jobbar på obekväm arbetstid.

Men risken, tror jag, är att det istället kan leda till mer krav och medföljande acceptans att jobba på ohälsosamma skittider, och när så sker, är det än svårare att förändra.

Laga och lappa på något som i grunden är dåligt, leder sällan till något bättre sett ur det större perspektivet. Men här har systembyggaren fallit till föga för hur problemen i det lilla ser ut, nere på individplan, där lågavlönade med barn, antingen får hoppas på släkt och vänner, eller skaffa privat barnvakt betald ur redan beskattad lön.

Hur som, jag tror att Sommestad är lättare att övertyga än Löfven om vad som bör göras. Fackförbunden måste jobba för att minimera dessa arbetstider, det är ju deras medlemmar det handlar om.