torsdag 18 april 2013

Fas 3-nyheter - får man göra så här?

Jag undrar om det här upplägger håller: enligt Skövde Nyheter (som knappast tillhör min dagliga läsning, jag hittade nyheten först här) så har kyrkorådet i Varnhems församling beslutat att säga upp en caféverksamhet som är utarrenderad till en flitigt arbetande människa. I stället tänker man ta över verksamheten själv och driva den genom att ta in Fas 2 & 3-jobbare. Det är klart att då får församlingen ett antal tusenlappar per Fas-person, men några som kommenterade detta undrade om man får göra så? Kan man ersätta människor med (får vi hoppas) normala anställningsvillkor med personer vars villkor verkligen inte bör ses som normala?

Rent generellt så bör Fas-an försvinna och ersättas av arbeten till villkor vad det gäller lön, semester och annat som är standard på svensk arbetsmarknad.


4 kommentarer:

Simsalablunder sa...

Det kan knappast vara tillåtet. Fas-Åtgärderna skall ju inte få konkurrera med den befintliga arbetsmarknaden och det innebär ju detta tilltag.

Lasse Strömberg sa...

"om man får göra så?"

Med dagens regering är det säkert tillåtet, ja rent av uppmuntrar man till det för att sänka löner rent generellt i samhället, kan vi anta.

Björn Nilsson sa...

Naturligtvis bryter borgarna mot alla regler om de kan - men om någon åberopar en lag eller förordning kan det hela landa i en domstol som kanske dömer efter lagen och inte efter regeringens nycker. Att bakgrunden till Fas är att försöka få mer gyttja i låglöneträsket är klart.

martin sa...

Jag funderar på att dra igång ett disruptivt missnöjesparti och finansiera det helt genom att ta in FAS3:are i varenda kommun!