tisdag 16 april 2013

Svar från Oktoberrörelsen

Det finns många frågor att ställa till en organisation i vardande. Jag ställde ett par till Oktoberrörelsen, och man var vänligt och svarade på dessa och lite till. Första frågan handlade om OR:s mediestrategi, vilket är naturligt med den teknik vi har idag och att OR kritiserat KP:s inriktning på att sälja papperstidningar. Jag undrade hur planerna såg ut, nättidning, nät-TV, nätradio? Svar:

Vi har publicerat en tidning, vi kommer att ha en youtube-kanal osv. Men allt tar tid – så tyvärr kan det dröja lite, viktigast för oss just nu är att befästa den verksamhet vi bedriver och säkra vår fortlevnad.

Jag noterade att hemsidorna för OR och samarbetande grupper har inte uppdaterats så mycket. Kommunistiska Studiegruppen KSG har varit mest aktiv, Röd Aktion är passiv på hemsidan. Till det kom kommentaren:

Att vi inte uppdaterar hemsidan så ofta är lite beklaglig. Handlar givetvis om resurser, men också om att vi inte för närvarande prioriterar detta. Vi vill inte bli en grupp ”internetkrigare” som kommenterar alla och inget. Viktigare är att bedriva aktivitet där vi involverar människor. Exempel på detta är studiecirkeln i Uppsala, som hålls varje vecka. Men vi planerar också annan mer praktiskt orienterad aktivitet.

För Röd Aktion gäller lite annat. Att deras blogg inte uppdaterats är medvetet, då denna grupp har annat syfte.

(Ja, och Röd Aktion har litegrann air av gatuslagsmål, och det tycker jag är oroande.)


Så har vi frågan om etiketten på sig själv. Man kunde ha väntat sig att OR skulle ha proklamerat sig som MLM (marxist-leninist-maoist), men i de första dokumenten på hemsidan verkar det inte så. Kommer ni att ta den beteckning framöver, eller är ni ute efter en egen svensk tolkning som inte ryms inom det nuvarande MLM-begreppet?

Svar: Vi har internt diskuterat detta, och det råder lite olika åsikter. Det vi bejakar i maoismen handlar om anti-revisionismen, om synen på deltagande demokrati, betoningen av självkritik osv. Problemet med benämningen maoism är att den lätt ger felaktiga associationer. Se t.ex. texten av KPs ordförande där han kritiserar maoismen  (givetvis är den riktad mot oss, om än indirekt).


Man kan tillägga att begreppet 'maoism' idag är ganska nytt som accepterad politisk egenbeteckning på partier och grupper i olika delar av världen. Enligt den kanadensiske filosofen och MLM-aren Josh Moufawad-Paul så uppstod dagens maoism först omkring 1990. (Se särskilt detta och detta inlägg samt dess kommentarer.)En annan aspekt på ”olika åsikter” är hur man tänker sig att ordervägarna skall fungera. Det har flera gånger kommit fram att organisationen förväntas vara decentraliserad.

RA, KSG står nära Oktoberrörelsen, men är fristående. Vi ser det som viktigt att människor som bedriver verksamhet är de som utformar och beslutar om den.

Det verkar som om detta är en reaktion mot den toppstyrning man kritiserar vad det gäller KP. Man kan undra hur klassisk 'demokratisk centralism' fungerar i en sådan struktur? Eller har OR lämnat den typen av partistyrning bakom sig? Svaret är nej:


Oktoberrörelsen är internt utformat i enlighet med den demokratiska centralismens principer, vilket vi anser väldigt viktigt. Faktum är att en av våra huvudkritiker mot KP handlar om att den demokratiska centralismen i praktiken inte råder där – det räcker inte att säga sig ha fri diskussion om man inte ger verklig möjlighet till det. Vi har forum där alla helt fritt och oförmedlat kan diskutera allt, sen tar vi beslut och då gäller givetvis att vi i handling sluter upp bakom dessa.  Så är det inte i KP där allt måste gå via Göteborg, kommunikationen är så långsam att den bli inaktuell, ofta nekas insändare till interntidningarna och på forumen (det RKU har) censureras inlägg.

När det gäller att utforma verksamhet nära de deltagarna så gäller detta frontverksamhet. Det är t.ex. upp till deltagarna i en studiecirkel att diskutera vad de ska studera och hur studierna ska läggas upp. Varför ska personer som inte deltar vara med och bestämma om detta? Detta är egentligen en kommunistisk princip, den tillämpade t.ex. i Pariskommunen och framhölls av Marx. 15 kommentarer:

Pierre Gilly sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

"Vi har publicerat en tidning"

Intressant - vet någon mer om det?

Björn Nilsson sa...

Jag vet inte något i alla fall. Det finns ju en del material på OR:s hemsida, men ser det ut som en tidning?

Anonym sa...

Den verkar heta arbetarkommunen..allt jag har sett är att ksguppsala har läggt upp en bild på den på instagram

Björn Nilsson sa...

Finns det någon fungerande nätadress till instagram för oss som inte har smarta telefoner?

Anonym sa...

Anonym från kommentar #2 här.

Jag hittade den här:

http://statigr.am/p/394846726566511327_310153647

Och även en blogg med samma namn - som kanske innehåller en del av artiklarna från tidningen? Den verkar dock inte vara länkad från övriga oktobrist-sidor (OR, RA, KSG):

http://arbetarkommunen.blogspot.se/

Björn Nilsson sa...

Tack för adressen. Jag har bara en vanlig dum-phone så jag måste ha hjälp med sådant.

Intressant med gamle Set Persson på framsidan, samt en r-affisch som Frank Baude dömde ut i sina memoarer! Det känns som lite av en motsättning, i och med att rörelsen verkar trycka så mycket på förnyelse (ja, inom traditionen i och för sig, men i alla fall ...).

Antar att bloggen Arbetarkommunen tillhör Oktoberrörelsens förhistoria, om nu någon skulle skriva den någon gång.

Anonym sa...

Jag igen. Ja, jag har också en dumtelefon, men jag visste sedan tidigare att man kan se Instagram på den sidan.

Jag reagerade också på Set Persson-bilden. Tankarna gick till MLKSKP(ml):s gamla bokhandelskedja. Och visst måste bilden på propagandaaffischen vara utvald med god kännedom om att just den lyftes fram av Baude (i Mot strömmen) som ett exempel på "radikalism".

Med tanke på OR:s texter hittills förutsätter jag att de menar att KP har spårat ut politiskt vid någon tidpunkt - det vore intressant att veta vilket datum de anser att så skedde. Antagligen vid uppgörelsen med "kineseriet", den första (efter partisplittringen), eller närmandet mot östblocket (inklusive "revisionistiska" Kuba och Nordkorea) tio år senare - som ju slaktades av hoxhaiterna i KPS i den klassiska boken av Benny Jacobsson. OR-medlemmar har ju i diskussionen på socialism.nu antytt att de ännu inte är säkra på hur de ska förhålla sig till Kuba och Nordkorea - ortodoxt maoistiskt, eller på KP:s brezjnevitiska sätt?

Till OR:s förhistoria hör ju för övrigt också den numera nedlagda bloggen Klass mot klass ("Sveriges beste blogg" enligt Tjen Folket), med tillhörande YouTube-kontot kpmlrumea, båda KP-sidor med en förkärlek för maoismen.

Björn Nilsson sa...

Tack, man lär sig lite nytt varje dag (som det där var man hittar instagram)!

En sträng kritiker kanske skulle hävda att r-arna var urspårade redan från början, och att senare hopp hit och dit i politiken legat utanför spåret.

Anonym sa...

Tror jag sympatiserar med OR. Deras kritik av Kommunistiska Partiet stämmer med vad jag upplevt. Toppstyrt, odemokratiskt, knappt kommunistiskt länre (allt verkar handla om att sälja deras tidning). Frågan är om OR kan axla ansvaret som den kanske enda ML-gruppen i landet eller om de tar ut sig och faller sönder med tiden.

Anonym sa...

På OR hemsida (oktoberrorelsen.se) finns info om deras tidning och om att de planerar 1a maj i Stockholm. Hoppas de snart skriver lite mer om sina ideologiska ställningstaganden.

Anonym sa...

Antar att KP försöker lägga locket på, låtsas att detta inte berör dem. Men det är ju upoenbart att kritiken som oktoberrörelsen har på sin hemsida är saklig och förtjänar att diskuteras. Att det är ett stort slag mot KP är också synligt i t.ex. Uppsala har avdelningen mer eller mindre helt havererat (de enda kvarvarande är pensionärer, och orkar inte lämna).

Björn Nilsson sa...

Det låter nästan tragiskt, med gamla kvar som inte orkar ta nya tag ... men man får väl påfyllnad med åtminstone en medelålders poet/chaufför?

Anonym sa...

Vad hände med dem? Vore oerhört intressant att nu, flera år senare, få höra mer.

Björn Nilsson sa...

Jag har ingen insides-info. Det ser dock ut som en del av OR överlevt i Kommunistiska Föreningen, som en mer uttalat maoistisk grupp. OR verkade ju lite oklar på den punkten och det kanske sänkte dem. Dessutom verkade ju OR överambitiöst i början, med en organisationsstruktur som knappt innehöll något.

Några gick ju med i SKP/Uppsala, och deras öde vet jag inget om.

Någon gammal KFML/SKP-are verkar röra sig i närheten av Kommunistiska Föreningen, man kanske har tillräckligt många sådana för att bilda en pensionärsgrupp?