fredag 31 maj 2013

I dårarnas rike ... repris

Apoteken har blivit sämre på recept, påstår det förmodligen extremist-infiltrerade Statskontoret i en ny rapport.

En majoritet av de anställda tycker att möjligheterna till kompetensutveckling har försämrats. På sikt kan det innebära en risk för patientsäkerheten, enligt Statskontoret.
– Vi tycker att det här är lite bekymmersamt. Personalens kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning är en grundförutsättning för en säker och fungerande verksamhet, säger Thomas Ringbom, utredare på Statskontoret ...

Nja, med risk för att låta tjatig ... vi har ju det här med vinstdrivna företag. Ett vinstdrivet företag har eventuell god service, tjänster och produkter, kundtillfredsställelse, samhällsnytta och liknande inte som mål i sig, utan som medel för att uppnå just den där vinsten. I liberalens ljusblåa värld kommer mål och medel att hänga ihop och göra att allt blir så bra som det kan bli. Många liberaler verkar uppfatta alla företag som om de vore småskuttar på en marknad som fullständigt kryllar av konkurrenter, och där varje företag är utlämnat helt till kundernas nycker. I verkligheten ser det ju något annorlunda ut ...

Såväl den kallhamrade räknenissen som den marknadskritiske marxisten kommer att peka på att driften att gå direkt på vinsten är obetvinglig. Kan man dra ned god service, tjänster och produkter, kundtillfredsställelse, samhällsnytta och liknande och därmed få bättre vinst, ja då är ju valet lätt för vinstjägaren. Eller man kan ta pengarna och sticka, något som nu verkar hända i ökande grad bland så kallade friskolor. Har man dessutom politisk uppbackning för de här påhitten är det bara att ropa "bingo"!

Det hoppar många grodor i dagens politik. Den här ser dessutom något moloken ut, och skulle dessutom behöva en massa hudvård som det verkar.

Inga kommentarer: