lördag 11 maj 2013

Bofink - bolsjevik?

Bofink, adult hane.

Sålunda skrev Erik Rosenberg i den klassiska fågelboken Fåglar i Sverige (utkom första gången 1953, min upplaga är från 1979):

I många trakter kan man träffa på bofinkar som låta ungefär som si-si-si-si-si-ja-ja-ja-ja-ja ä bolschevik. En och annan kan efter strofen tillägga ett ganska malplacerat tjö.

På tal om bolsjeviker, kanske någon kan urskilja en bolsjevik i den här teckningen:


Jag kan inte ryska men tror det står något om 'folk och parti' nedtill. Ordet 'bolsjevik' betyder ungefär 'majoritetsman', och somliga år är bofinken vanligast fågel i Sverige. Andra år är det lövsångaren. Det beror på tillgången på föda. Gott om insekter gynnar lövsångaren, gott om frön är bra för bofinken. Jag undrar om årets sena vår kan vara negativ för insektsproduktionen. I så fall skulle bofinkarna få fördel gentemot lövsångarna, och stolt kunna ropa ut 'si-si-si-si-si-ja-ja-ja-ja-ja ä bolschevik' från var och varannan gren! Lövsångaren verkar inte, om man tittar hos Rosenberg, ropa ut några politiska trosbekännelser.

Ja, och så var det 'tjö'!

1 kommentar:

Sixten Andréasson sa...

Det var roligt, liksom att vi har lövsångare nu i trädgården. Att de i år tar överhanden gentemot bofinkar kan min upptäckt inte bevisa - har bara som vetenskapsmännen säger "anekdotisk evidens". Men har sett den lilla smala två ggr med något i näbben - en pinne längre än fågeln och en gång med ett vitt dun. Dessutom svart-vit flugsnappare och två svarhättor. Inväntar svalorna.