torsdag 16 maj 2013

Norska chefer älskar ... lägre löner?


Från DN idag:
Därför älskar norrmän svenskar 
Populär arbetskraft. 70.000 svenskar jobbar i Norge och deras chefer är överförtjusta. 


Men varför? Kanske vi får ett svar på en norsk forsknings-hemsida? Där finns en artikel betitlad Innvandring gir lønnstap. Ett par citat från artikeln (ja, de är på norska, men lite norska står du väl ut med?):

Arbeidsinnvandrere fra Sverige og andre nordiske land påvirker de norske lønningene mest. ...

Det er ikke likegyldig for lønnsnivået hvilket land innvandrerne kommer fra. Innvandring fra lavinntektsland utenfor Europa har begrenset betydning på norske lønninger.

Derimot har innvandring fra Sverige og andre land i Norden stor effekt.

- For å si det enkelt, er det svenskene som legger det største presset på norske lønninger, sier Bratsberg.

Dette tyder på at nordiske innvandrere i større grad enn andre innvandrere konkurrerer om de samme jobbene som innfødte nordmenn.
DN:s glada utrop kommer från bemanningsfirman Proffice som naturligtvis vill meddela att man har nöjda kunder när man ser till att svenskar får arbete i Norge. Norska LO är däremot missnöjt med att Sverige skyfflar arbetslösa ungdomar över Kölen i stället för att ta hand om dem själva. Och det kan man ju hålla med om. Ämnet har varit uppe på bloggen tidigare, bland annat här.

Inga kommentarer: