fredag 31 maj 2013

Deflation?

Kopierat från Statistiska Centralbyråns hemsida idag:


Om inte detta är deflation, vad är då deflation?

Detta diagram är också kopierat från SCB ...

Inflationstakten enligt KPI


Återhämtningen efter den stora krisen 2008/2009 har inte varit så stark att nivåerna från före krisen har uppnåtts. Det kan ju betyda att fallet blir mindre nu, eller att det är en mer långsiktig nedgång vi ser.

Kortvariga ryck upp eller ned i priserna är en sak, långvariga långsamma förändringar en annan. Orsakerna kan vara väldigt olika. Det kan vara tillfälliga störningar i utbud och/eller efterfrågan av viktiga varor. Det kan också vara långsiktiga förändringar som hänger samman med hur samhället i stort utvecklar sig. Ett exempel: Minskar möjligheterna att handla på kredit kommer den kreditdrivna konsumtionen naturligtvis att minska, och därmed kan sänkt efterfrågan slå igenom i form av obefintlig inflation eller till och med deflation. Ett annat exempel: om stora grupper av arbetande rationaliseras bort från hyggligt betalda arbeten och sedan blir arbetslösa, eller kommer tillbaka till sämre betalda arbeten, kommer det att slå igenom på konsumtionen också. Det senare kan bero av datorisering, eller att vissa industrier flyttar ur landet.

Men det här är nog som väder och klimat: vädret är det vi ser varje dag och det är lätt att förstå varför det är som det är, medan klimatet är långsiktigt och inte alltid kan sättas i relation till dagens väder.

4 kommentarer:

martin sa...

Så säger de att lönesänkarpolitiken inte ger resultat! Ihållande deflation sedan årsskiftet är vad jag kallar svart på vitt, resultat, lönesänkarpolitiken går som tåget. Några fler lönesänkaråtgärder klubbades nyligen igenom i riksdagen med nära total enighet. V höll emot när det gäller att socialbidraget skall ersätta lön för samtliga arbeten i Sverige.

IMF pressar på att vi skall tvinga individen att amortera, inte tvinga banken att skriva ned lånen med den ackumulerade diskrepansen mellan svenskt räntegap och internationellt dito.

Får IMF som de vill så kan det bli åka av på riktigt!

Björn Nilsson sa...

Det kanske behövs några månader till för att se om det bara är ett excentriskt ryck i vädret, eller om vi har en verklig klimatförändring. Men att delar av kreditkranen möjligen stängs av kan vara betydelsefullt.

Egentligen borde bostadslånen förstatligas och sedan kunde bankerna få gå i konkurs bäst de ville, och vi kunde få en ohygglig massa hyreslägenheter bebodda av skuldfria människor igen.

martin sa...

Björn,
lätt. Bankerna fyller nämligen ingen som helst funktion sedan vi uppfann internet. Mänsklig verksamhet inom bankens dörrar sysslar bara med att sabba ekonomin. De är pinsamt medvetna att de inte bidrar med något som helst värde längre. De har avskaffat sig själva och vet om det, därför passar de på att ta hem så mycket stålar det bara går fram tills de slutligen försvinner helt.

Björn Nilsson sa...

Verkar som bankerna tänker köra någon slags "brända jordens taktik", med maximal skadegörelse innan de ger upp. Borde klämmas åt som varande Samhällets fiende nummer ett!