lördag 25 maj 2013

Anschluss?

Delstaten Brandenburg som är aktuellt i den här texten ligger däruppe vid tyska östgränsen. Och mitt i Brandenburg ligger Berlin som en egen delstat.

Det tyska ordet 'Anschluss', anslutning, har en dålig klang åtminstone sedan 1938 när Österrike anslöts till Tyskland. (Man brukar glömma att de protyska och pro-nazistiska stämningarna var starka i Österrike vid anslutningen, så påståendet att Österrike var Hitlers första offer håller inte helt.)  Som bekant slogs de två tyska staterna ihop 1990, men vad skall man kalla denna händelse? Ett ord bannlystes i sammanhanget, nämligen 'Anschluss'. Här är en översättning från tyska tidningen Junge Welt, tack till trogne läsare Sixten för den här texten:

Den 13 februari 1990 förklarade förbundskansler Helmut Kohl för en DDR-regeringsdelegation att han inte ville höra ordet Anschluss. DDR-ministern Wolfgang Ullmann (Demokrati Nu) hade nämligen så betecknat Kohls plan att med hjälp av en valutaplan uppnå att förbundstysk samhälls- och rättsordning snabbt skulle föras över på DDR.  
Många utländska och östtyska historiker använder idag begreppet för den så kallade enandeprocessen. För västtyska vetenskapsmän och journalister är det ett tabuord. I slutet av augusti 2010 talade ministerpresidenten i Brandenburg Matthias Platzeck i Spiegel om en ”västtysk Anschluss-hållning”. Upprördheten blev stor. Men Platzeck vidhåller. ”Jag har aldrig fått så många mail. De var mycket olika: från väst elaka, från öst uteslutande positiva.” [Den socialdemokratiske veteranen Egon Bahr stödde dock Platzeck.]

Det stärkte honom i hans uppfattning. Som representant för de Gröna 1990 vände han sig mot att DDR skulle ingå i Förbundsrepubliken. Han gör nu en resumé av 20 års Anschluss. Utan större ansträngning kunde man ha övertagit från Östtyskland ett par värden, symboler eller strukturer t ex inom hälsovården. Där införs nu en del av vad som avskaffades då. Tumregeln var: Allt bra kommer från väst, från öst allt dåligt.

När 80% av östtyskarna fick lära ett nytt yrke och varannan familj fick känna på arbetslöshet, då kan inte alla jubla. Brandenburgs förvaltning och näringsliv regeras nu till 80% av västtyskar. Den samlade rättskipningen är västtysk, det mesta av ledningen inom polis och Bundeswehr. Också chefredaktörerna i medievärlden. Enligt Bild har 20 nya Stasiangivare avslöjats i Linkes Brandenburgsfraktion. I verkligheten var det två. Så här har Ossis det. De smädas till och med av den fria pressen.

Säga vad man vill, men snyggt statsvapen hade DDR. Hammaren och skäran var utbytt mot hammare och passare, vilket väl passade landets tekniska nivå bättre. Bönderna representerades i stället av sädesaxen som bildar ramen.

29 kommentarer:

Karl Malghult sa...

"Anschluss-" är ett tyskt prefix, inte konstigare än att "Führer" används som prefix och suffix, "der Führerschein" (körkort) "der Spielführer" (spelledare) usw. När jag för snart en månad sedan bytte flyg i München, gamla västdelen av landet, hänvisade skyltarna till Anschlussflüge inne på terminalen.


Ang. Anschluss Österrike-Nazityskland så var det från början i tyskösterrikiska staten (som landet hette temporärt från sammanbrottet tills dess att Ententen förbjöd uttrycket i Versailles 1919) socialdemokrater och kommunister i Österrike som hade ivrat för Anschluss, det sågs som den enda garanten mot att annars bli minoritet i ett land där katolska bönder som blivit utplundrade under kriget av terroriserande stadsbor kontrollerade landsbygden. Utplundringarna* gjorde det lätt att samla bönder och gamla militärer mot "socialisterna" i Wien och större städer. Så blev det slutligen inbördeskrig 1934, egensnickrad austrofascistisk diktatur (som förvisso inte refereras till i "Sound of Music", men tar man in hur Österrike styrdes då kan man lätt dra slutsatsen att goda diktaturer är att föredra framför onda och expansionistiska) och slutligen 1938 års händelser.


*Schwedenplatz i Wien är uppkallat efter de hjälpsändningar Sverige skickade 1919. Österrike-Ungerns livsmedelsförsörjning var en katastrof ur alla synvinklar då man i fredstid prioriterade köttproduktion och planerade för kortvariga krig som skulle hålla igång max ett halvår. När Wien sedan skars av från livsmedelsförsörjningen ifrån öster 1918 kollapsade allt.

Anonym sa...

Diverse gammal skåpmat med jWs undermåliga artiklar?
Mig veterligen beslutades den österrikiska regeringen on Anschluss till Tyskland. Utan att fråga vare sig folket eller riksdagen. Befolkningen i den bankrutta sovjetiska zonen röstade nära nog enhälligt om en återförening av de båda tyska staterna. Observera att befolkningen i den västra delen som betalade kalaset aldrig tillfrågades.
Sedan kan man fråga sig vad alternativet hade varit. Större delen av medborgarna i den östra delen hade flyttat västerut och det hade orsakat en total katastrof. Den östtyska marken som betalningsmedel hade ingen accepterat.
Stämmer det att 80% av befolkningen i den sovjetiska zonen fick lära sig ett nytt yrke visar det två saker.
1. Befolkningen i väst betalade stora pengar för att hjälpa den östra.
2. Att industrin var totalt nedkörd både när det gällde produktion och kompetens

Matthias Platzeck har väl visat sin kompetens i samband med flygplatsbygget i Berlin ;-)

Men jag måste medge att det roande att läsa förvirrade artiklar från jW och att någon orkar översätta skiten till svenska ger mig ett brett leende

Eldorado

Simsalablunder sa...

"1. Befolkningen i väst betalade stora pengar för att hjälpa den östra."

Ser man det över längre tid ser det mer ut som om öst betalat tillbaka, med ränta.

Björn Nilsson sa...

Kärnfrågan är ju om återföreningen sköttes på ett rimligt och snyggt sätt.

Sixten Andréasson sa...

Karl Malghult, tack för dina informationer. Men vissa ord i tyska har förutom sin vardagliga betydelse fått annan på grund av Tysklands historia. Åtminstone i DDR hette körkort Fahrschein, eller? Anschluss är anslutning, men politiskt begrepp var det redan på 1800-talet. Många som förespråkade ett enat Tyskand ville Anschluss av alla dessa småstater till Österrike/habsburg eller till Preussen. Det sistnämnda som var ett kungadöme utgåendde från kurfurstendömet Brandenburg. Det vann under Bismarck efter att Österike besegrats i fältslag (dessförinnan Danmark) och Frankrike 1870. Ett annat enande hade varit möjligt. Den liberala borgerliga revolutionen 1848 som stöddes av Karl Marx och Friedrich Engels.

Sixten Andréasson sa...

"Matthias Platzeck har väl visat sin kompetens i samband med flygplatsbygget i Berlin ;-)" Det har inte alls. Efter alla misslyckanden är det det han som fått förtroendet att leda bygget.


Sixten Andréasson sa...

"att befolkningen i den västra delen som betalade kalaset aldrig tillfrågades."
Ja, så var det. Från ett par i Hamburg fick jag veta att Kohl som lovade östtyskarna guld och gröna skogar uppfyllde det med att skattebetalarna fick betala nya hus (en del levererade av svenska ihopsättnig på platsen) och att de som flyttade in inte behövde betala några lån. Besökte själva sådant hus. Kohl var en svindlare, som nu är senil och häromdan ändå prisades. Har sett på tysk TV hur fungerande företag - med export - ändå skrotades. Matthias Platzeck hade rätt - heder åt personer som vågar säga ifrån.

Anonym sa...


Simsalablunder, visa mig gärna den beräkningen.

Sixten, körkort heter på den östra sidan Fahrerlaubnis, inget annat. Festligt nog hette tågsystemet Deutsche Reichsbahn!
Matthias Platzeck har suttit i Aufsichtsrat (ungefär styrelse) sedan 2003 men enligt lagen i Brandenburg kan styrelsen inte hållas ansvarig! De skenande kostnaderna kommer fortsätta under den politiska inkompetensen i detta bygge. Politiker skall inte leka byggherrar.

Jag tror ärligt talat du inte har en aning om hur industrin såg ut i den sovjetiska zonen. Fråga gärna dina vänner vilken exportindustri som fungerade och fråga gärna efter prisbildning. Den östtyska staten utnyttjade billig arbetskraft för att få till någon som helst export. Enda konkurrensmedlet var just exploaterade arbetare.
När det gäller Kohl kan säga mycket men inte svindlare. En svindlare kanske kan bli vald en gång men knappast fyra. När det gäller hans nuvarande sjukdomar har det inget honom som politiker att göra. Hyfsa till din argumentation är du snäll. Senila kan vi alla bli!

Skattebetalarna hade väl inte behövt betala några hus om ekonomin hade fungerat i den sovjetiska zonen?
Eldorado

Simsalablunder sa...

Eldorado,
Min kommentar utgår ifrån dina beräkningsgrunder, det som står här i tråden. Har du andra så får du gärna presentera dem.

Ur tråden går att utläsa att ekonomiska transaktionerna stannade vid utbetalning från väst, finansierat genom skatt. En kostnad som blev någons intäkt, och sedan inget mer.

Var tar medlen vägen efter utbetalning? Till vilka går de, vilka byggherrar och andra företag får kontrakten över tid osv? Kom de från öst?

Sedan var det inte skatt som finansierade utbetalningarna, det var utgivningen av D-Marken.
Brettonwoodssystemet var skrotat sedan länge vid tidpunkten för sammanslagningen.

Det du kallar kostnad var i själva verket en massiv injektion i den västtyska ekonomin som gav västbolag ökade möjligheter att tjäna pengar.

Det har redan nämnts, men tål att upprepas, en verklig kostnad för östs invånare blev den arbetslöshet som uppstod genom sammanslagningen.

Björn Nilsson sa...

Har för mig att genom något konstigt dribblande kunde export av varor tillverkade i DDR ske under EU-flagg som om de var västtyska. Alltså fanns det varor att exportera.

Man bör nog minnas att större delen av den sovjetiska ockupationszonen, senare DDR, till stora delar bestod av inte särskilt industrialiserade lantbruksområden.

Sixten Andréasson sa...

Eldorado, Fahrererlaubnis för körkort visar att ordet Führer blivit belastat, liksom Anschluss i politiska sammanhang - inte när det gäller att koppla in elektriska apparater.
Nej, har ingen direkt kunskap om industrin i DDR. Bygger på ett program i tysk TV för inte så länge sen. Minns att längre tillbaka var DDR klassat högt som industristat i Europa. Kommer inte ihåg placeringen. Bra gjort, eftersom man belastades hårt av leveranser till Sovjet, som rätteligen skulle till största delen bekostats av Västtyskland. Delats eftersom det egentligen var krigsskadestånd. Förödelsen i Ryssland går knappast att beskrivas! Kohl undgick bara utredningar och rättegång på grund av sin senilitet.

Jan Wiklund sa...

Eldorado: Industrin i Sovjetimperiet med förbundna underhuggare var omodern och ineffektiv. Men att ha en omodern och ineffektiv industri är bättre än att inte ha någon alls.

När östtyskarna måste konkurrera med västtyskarna klarade dom inte det, så deras industri gick åt helvete och de blev tiggare. Det hade nog varit bättre att vara ineffektiva industrialister. Det är som Grekland nu - lyckas de inte hålla tysk nivå förbjuds de att göra något alls.

Vad är det för bra med det?

Anonym sa...

Simsalabim, kostnaden är svår att beräkna men dessa två artiklar i wiki ger vissa indikationer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten_der_deutschen_Einheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesminister_(Deutschland)

Även om 1.3 biljoner euro kan ha felmarginaler är det ohyggliga summor som det handlar om.
Kostnaden (den ekonomiska) betalades av väst och sanningen är de som var att även de arbetslösa hade det ekonomiskt bättre än tidigare.
Det sociala "kostnaden" var stor, men den var betydligt lägre än kostnaden för att leva i ofrihet nästan 45 år längre än sina landsmän på andra sidan muren.

Björn, exportartiklar från östzonen hade en prisfördel eftersom man utnyttjade sin billiga arbetskraft. Kol var exporteras, den bästa kvalitén skickades ur landet medans den sämsta med de högsta föroreningarna brändes i landet. Kolkraftverken i landet saknade rökgasrening.
Dessutom var människor en handelsvara, man till och med sålde sina medborgare till medicinska experiment.

Sixten, Sovjet fick de första åren även krigskadestånd från den västra delen av Tyskland. De övriga allierade motsatte sig så småningom krigskadestånd, man mindes vad som hade hänt efter första världskriget.
Sovjet och de andra öststaterna erbjöds också Marshallhjälp men Stalin förbjöd denna form av stöd.
Även om jag förstår Sovjets krav på skadestånd är det ingen självklar rättighet.
Hur många ur Östzonens ledning ställdes inför rätta?

Jan, berätta gärna för mig hur alternativet skulle sett ut i ett fritt Östtyskland. Jag har för mig att ungefär 2 miljoner lämnade östzonen efter återföreningen.
Hur många skulle ha stannat kvar i landet och jobbat för 750 kronor i månaden med en öppen gräns?

Eldorado

Björn Nilsson sa...

DDR utnyttjade alltså vissa komparativa fördelar i sin utrikeshandel (för att uttrycka saken enligt handelsteorins nomenklatur).

Anonym sa...

Stämmer bra Björn. Ett annat sätt att utrycka det på är att exploaterade sina invånare och naturtillgångar på det vidrigaste sätt.
Eldorado

Sixten Andréasson sa...

Eldorado, du kommer med obekräftade uppgifter. Jag vidhåller vad jag skrivit. För läsarna att bedöma. Dock en detalj, Stalin förbjöd inte andra stater att söka Marshallhjälp. Tjeckoslovakien försökte, men fick inte. Däremot Sverige! Sen - inga miljoner lämnade f d DDR efter enandet/Anschluss. Däremot har många blivit tvungna att jobba i väst, mest som pendlare. Märkligt att du kör med "östzonen" som Förbundsrepubliken för länge sen slutat med! Du är kvar i Adenauers värld långt efter hans död!

Anonym sa...

Sixten,
http://www.history.com/this-day-in-history/soviet-union-rejects-marshall-plan-assistance
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ACFB73.pdf sid 26 som kortversion men läs gärna hela.

Siffran jag hade på 2 miljoner utvandrade efter 1989 är nog inte korrekt. Det handlar om 1.2 miljoner enligt statistiken
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47253/zug-nach-westen?p=all

Vilka av mina uppgifter anser du vara obekräftade?
Tycker mig ha visat klart nog att återföreningen inte har något gemensamt med Anschluss von österreich
För en som varit bosatt i östzonen är det det korrekta benämningen på den diktaturen
Eldorado

Jan Wiklund sa...

Eldorado: Tja, det skulle väl gå som med Spanien på 60-talet En massa folk skulle jobba nån annanstans under en tid, medan industrin moderniseras. Världen är inte statisk.

Tjeckien och Polen klarade övergången bättre. Kanske för att de fick förbli oberoende länder - fram till dess euro-galenskapen gör också dem oförmögna att värna sitt eget.

Simsalablunder sa...

Eldorado,
Det du och wiki-artikeln talar om som en kostnad är detsamma som en statlig injektion som stimulerade den västtyska ekonomin, det som sedan blev Tysklands ekonomi.

Man kan överhuvudtaget inte avgöra vad något "kostat" ett land om man inte tar med att en statlig utgift blir någon annans inkomst i den privata sektorn, något som dessutom sker i flera led.
Dvs varje D-Mark västtyska staten spenderade ut i ekonomin vid sammanslagning, gav mer än de spenderade.

Allt finansierades genom statligt underskott, och kostnaden (isolerat) för det är i princip vad det kostade att trycka fler sedlar och mynt, samt elen till datorerna för att kreditera olika bankkonton.

Tyska D-Marken var vid tidpunkten en fiat-valuta, och med den följer att den ges ut för att finansiera det staten vill ha. Skatt finansierar inte någonting under ett sådant system. Skatt tas in för att skapa efterfrågan på valutan och därigenom ge den ett värde. Hur sedan beskattningen sker beror på hur man vill styra efterfrågan i olika sektorer och eventuellt inflation.

Det som skapade arbetslösheten vid sammanslagningen var västtyska politikers (medvetna eller omedvetna) val att styra penningpolitiken som om de fortfarande var under Bretton Woods-systemet. Man begränsade kraftigt penningmängden, trots att ekonomin var i behov av motsatsen.

Så stimulansen var egentligen alldeles för liten, eftersom det uppstod långtidsarbetslöshet efter sammanslagningen, en arbetslöshet den privata sektorn inte förmådde lösa.

Vet inte hur du kan koppla samman den sociala kostnaden genom arbetslöshet med en odefinierad "ofrihet" i 45 år. Rimligen bör man tala om likadana sociala kostnader, eller visa på hur man kan växla olika sociala kostnader för att se vilken som är mest kostsam.

Men oavsett det är det ju inte bara en hög social kostnad att låta människor vara arbetslösa.
Det är ett ekonomiskt resursslöseri att låta människor som vill arbeta gå arbetslösa.

Sorry Björn för utsvävningen.

Sixten Andréasson sa...

Vidhåller att Tjeckoslovakien nekades Marshallhjälp. Ansökan var ju ett test. För meningen var att åstadkomma "containment of the Soviet Union". Samtidigt som ekonomin i USA inte skulle råka ut för den depression som infann sig där efter WWI. Drabbade särskilt de hemkomna soldaterna och deras familjer. Förklarar varför majoriteten av USAs befolkning inte ville gå in i ett krig till. Roosevelt valdes för tredje gången 1940 och var tvungen ta hänsyn till detta. Eftersom han tvärtom ville in i kriget provocerade han fram Pearl Harbor i december 1941, med känt resultat. General Marshall reste runt i Europa och propagerade för ekonomiska hjälpen med hans namn. Elakingar i administrationen i Washington tyckte det var bra - han tillhörde Europas befriare - men ansåg att han nog inte hade fattat varför.
Sen hur många som flyttat från öst till väst för att få jobb jämnas tydligen ut av flytt i andra riktningen. Fortfarande 16 miljoner. Cameron vill folkomrösta om EU beroende på folkopinionen reagerar mot att på 5 år har 1,2 miljoner från öst (Litauen, Polen mm) fått jobb i UK medan 1,2 miljoner britter blivit arbetslösa. Det handlar inte om flyktinginvandring, de utgör bara 3%.
Sen ditt sista - lämnar till östtyskarna att själva bedöma Anschluss eller ej. DDR var en erkänd stat i FN - ingen ockuperad zon. Klart det finns fanatiker som tycker det. Anhängare av USA-sidan i det kalla kriget. SLUTORD från Sixten.

Anonym sa...

Jan, på vilket vis menade du att Polen klarade det bättre? 10000% inflation 1989, minns jag det rätt var det ytterkligare 100% året efter. En industri i ruiner och en enorm arbetslöshet? Pest eller kolera, vilket är bäst. Sedan skall man veta att tyskar i östra delen ALDRIG jämförde sig men andra länder i östblocket, det var västra tyskland som var jämförelseobjekt.
Simsalablunder, jag tänkte inte ta mig tiden nu att analysera din intressanta utsvävning, men låt mig utgå ifrån att den är fullständigt korrekt. Vad var det då som hindrade ledningen i den gamla östzonen att göra exakt detta årtionden innan die Wende?
Självklart blev den en beräknad arbetslöshet på östsidan, inte enbart på en föråldrad industri. Massor av funktioner blev onödiga. Armen kraftigt nedbantad, Stasi försvann, diverse partiorgan, osv osv. All hantering av ekonomin utfördes i princip manuellt, mängder av folk blev arbetslösa och fick skaffa sig en ny karriär.
Att komma ihåg är att nästan alla kvinnor på östsidan arbetade, vilket inte var lika vanligt på västsidan. Bara det gjorde att % arbetslösa nästan blev dubbelt så hög i öst. Behovet av barnomsorg minskade därmed, en ond spiral om man så vill det.
Vad jag menar men social kostnad för arbetslöshet är all den sociala problematik den skapar och jämför den sociala problematiken att leva i en diktatur.

Sixten, att diskutera runt fakta och forskning är intressant men du skapar din egen värld av sanning, jag tror inte ens Baghdad-Bob sänkte sig till den nivån. Tacksam din historieförfalskning som är identisk vad man lärde ut i Bad Doberan verkligen blir slutord.
Läs igenom linken ovan igen om befolkningvandringen Tyskland så ser du att de östra delstaterna har en nettoförlust av befolkning mellan 1-13%. Men igen så har du din lilla fantasivärld som inte är grundad på fakta.
Du har till sist inte ens uppfattat att befolkningen i östzonen i det första fria valet på nästan 70 år beslutade om att återförenas med det västra Tyskland. Att du och jW har en annan uppfattning är inget som delas av den nuvarande befolkningen i de östra delarna.
De enda som kan erkänna och legitimera en stat är invånarna i demokratiska val vilket aldrig skedde i den sovjetiska ockupationszonen. Att FN erkände statsbildningen saknar betydelse. Även Saudi, Iran, Nigeria, Cuba, Burma mfl är medlemmar i FN. Det var dessutom västra Tysklands lagändring som möjliggjorde att ”DDR” kunde bli medlem.
Eldorado


Simsalablunder sa...

Eldorado,
Som isolerat land är man förstås begränsad i vad man kan göra, om man inte sitter på de resurser man själv behöver. Men om isoleringen bryts, öppnas möjlighet till export och import upp, men det förutsätter att man kan handla med valutan.

Öst skulle, efter 1971, kunnat tillåta handel med valutan och låtit den flyta. Den hade förmodligen blivit en lågt värderad valuta, men inte för alltid. De hade trots allt en produktion av varor och tjänster, möjlig att bygga vidare på, ett skolsystem bättre än många andra länder osv.

Bretton-Woods gällde fram till 1971, så före det gällde begränsningar kopplade till guldreserver.

Att Västtyskland tillät mängder med människor bli arbetslösa, trots att de satt med verktyg att förhindra det, beror på att man anammat en ekonomisk modell, med NAIRU som viktig beståndsdel.

I ett slag fick Västtyskland en arbetslöshet som kunde fungera som lönepressare nedåt. Hade sammanslagningen skett vid Bretton Woods fall, kanske det sett annorlunda ut. Då gällde fortfarande i västländer full sysselsättning som mål och man vidtog hyfsat framgångsrikt åtgärder för att åstadkomma det.

Jan Wiklund sa...

Den polska inflationen inträffade såvitt jag vet före 1990. Dvs under kommunisttiden. I alla fall kostade en LP-skiva när jag var där 1988 ca 1 kr, och butikslagret bestod av tio titlar.

Efteråt tycks de ha klarat sig någorlunda. I alla fall slogs deras näringsliv inte sönder - även om de förvisso också lider av en överdos av integration.

Men de slapp i alla fall bestjälas på allt de ägde, som ossies.

Anonym sa...

Simsalablunder, så du menar att det fanns en politisk ovilja att förbättra det för invånarna i östzonen?
Mycket kan jag tro men inte det. Viljan fans garanterat där men inte förmågan. Prestigemässigt hade det varit en stor seger för kommunistdiktaturen att få ett högre välstånd än sina västra grannar.

Jan, jag har inte exakta datum, men 1990 var det billigare att tapetsera väggarna med 20 zloty sedlar än att köpa tapeter.

Argumentation från polska medborgare var ganska lik den som finns/fans på östsidan. Man trodde att deras företag var värda en förmögenhet

Eldorado

Simsalablunder sa...

Det kan förstås funnits en okunskap om vilka möjligheter som fanns tillgängliga. Det ser vi ju dagligen prov på i väst. Det brukar koka ner till vilka man får sina ekonomiska råd ifrån, vad de rådgivarna tror på, är skolade i och har för agenda.

Björn Nilsson sa...

Om vi backar till utgångspunkten Tyskland så kan sammanslagningen mellan öst och väst kanske ses som en generalrepetition för vad som hänt senare. Då var det DDR, nu ett antal ekonomiskt inte så starka stater i Europa, som slås ut av en övermäktig valuta. DDR (och Portugal) hade kunnat tävla om de haft sina egna pengar kvar, men nu har de en valuta som mördar den inhemska konkurrensförmågan - samt odrägliga västtyskar som predikar att de gjort fel.

Simsalablunder sa...

Ja, likheterna är slående.
Man vill gärna ha federation och godiset som medföljer med en större marknad och tillgång till mer resurser, men att ta ansvaret fullt ut, som medföljer federationen, med de olikheter regioner har eller kan komma att få, är det si och så med.

Detsamma gäller egentligen också Sverige idag, trots att inte Sverige är någon federation. Regional och kommunal självständighet låter fint, men de är helt beroende av att det finns tillräckligt av rådande valuta i omlopp i sin region/kommun. Sinar den, krisar kommuner och regioner och inga högre regionala eller kommunala skatter förändrar det.

Björn Nilsson sa...

Sverige kan ses som ett valutaområde. Det finns faktiskt vissa problem med ekonomiskt inte så starka delar av landet, och de skulle vara hjälpt av en egen lägre värderad valuta jämfört med kronan. I stället får man hålla på med "interndevalveringar" och liknande för att rädda dem (sänkta arbetsgivaravgifter, glesbygdsstöd, etc). Och det är ju samma sak som skedde med DDR, och senare när euro-zonen upprättades. Olika starka ekonomier föstes ihop, och då vann naturligtvis de som var starka.

Simsalablunder sa...

Man skulle kunna tillåta kommuner och landsting köra med underskott kopplat till statligt underskott, om man ogillar statsbidragsvarianten, som för mottagarna kan vara lynnig av politiska skäl.

När den offentliga verksamheten inte längre har medel nog, så förtvinar snabbt den lokala ekonomin. Inte många kan tänka sig bo och verka där det inte finns skola, vård, mataffär på rimligt avstånd.