tisdag 14 maj 2013

"Rysslands plan för att montera ned dollarsystemet"

Kampen mot USA-imperialismen går fram på olika fronter, och vissa av dessa fronter har mer eller mindre imperialistiska makter på båda sidorna. För några dagar sedan skrev jag om ett initiativ från ett antal latinamerikanska och karibiska stater för att få hejd på USA-bolagens stämningsmani som utbryter när något land försöker försvara sina egna intressen. Men ännu större makter är i farten för att mota USA.

Det handlar om BRICS, samarbetet mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Bloggen Naked Capitalism publicerar ett inlägg om "Rysslands plan för att montera ned dollarsystemet". Kreml har publicerat ett dokument där man talar om vad man vill att BRICS skall arbeta för. Jag försöker översätta:  • Reformera världens valutasystem för att skapa ett representativt, stabilt och förutsägbart system av reservvalutor;
  • Minska riskerna för destabilisering av valuta- och värdepappersmarknader på grund av massiva gränsöverskridande kapitalflöden;
  • Öka användningen av nationella valutor i handeln mellan BRICS-länder;
  • Höj nivån på samarbetet mellan BRICS-länder för att främja deras intressen inom världshandeln;
  • Stärk "the BRICS Exchange Alliance"; [verkar röra sig om samarbete mellan börser i medlemsstaterna]
  • Skapa oberoende kreditvärderingsinstitut.

Den sista punkten verkar vara genomförd, ett oberoende (av USA) kreditvärderingsinstitut finns numera. Dessutom ökar den mellanstatliga handeln i valutor som inte är dollar. Därmed kommer dollarn att alltmer bli en valuta bland andra i stället för den stora internationella reservvalutan. Det kan få intressanta verkningar för USA:s ekonomi framöver om man inte förmår att ställa om. Och det är frågan om man klarar av, som det ser ut nu har man svårt att ta vettiga beslut och se realistiskt på världen och de egna möjligheterna. (Men man kan ju undra hur Kina tänker bli av med sin enorma skattkista fylld med dollar av alltmer tvivelaktigt värde. Man kanske har någon smart plan i Beijing?)

I artikeln finns en hänvisning till en rysk ekonom av betydelse, Sergej Glaziev. Glaziev kan vara mannen bakom punkterna ovan. Han verkar ha rätt dystra  tankar om framtiden och talar om "finansiellt krig". Kanske man kan slå an en optimistisk ton och säga att "jaja, ni har ju era punkter, men eftersom de rör sig helt inom ramarna för det kapitalistiska systemet så måste ju utsikterna bli dystra eftersom systemet fungerar allt sämre. Testa systembyte!" - Men det kan ju också gå illa, med finansiella krig som spiller över till militära uppgörelser. Det som nu sker i Syrien kan delvis ses som en indirekt kraftmätning mellan USA och Ryssland, som drabbar de arma syrierna.

14 kommentarer:

Simsalablunder sa...

Kina får väl köpa Made in USA. Några tillverkare finns väl fortfarande kvar. Fast de får skynda på, för om om skattesänkarivrarna får hålls, vill ingen ta emot dollarna som betalmedel.

martin sa...

Jag har upplevt flera saker som finansiella krig. Jag tyckte att det till viss del handlar om valuta (siffror i en dator) i Libyen och även i Syrien. Man försöker bryta upp varenda land där det finns en valuta som man kan blåsa upp med skulder för att skyffla in sina egna under denna valutan. Men det var spekulation, det fanns olja och riktiga värden också. Men jag misstänker att IMF alltid finns med nånstans i planerna.

Björn Nilsson sa...

Fördelen för USA med dollarn som världsvaluta är att man i princip kan köra med hur stora handelsunderskott hur länge som helst. Omvärlden levererar riktiga varor och tjänster, USA skickar dollar som inte kostar något att producera. Detta väldigt grovt förklarat alltså.

När omvärlden i allt mindre omfattning handlar i dollar får man lägga om stil i USA, dra ner på importen alternativt se till att man har något att sälja. Kineserna kan ju köpa upp råvarukällor jorden runt så länge dollarn är gångbar. Då kanske det blir afrikanerna som till slut sitter med värdelösa dollarkassor?

Simsalablunder sa...

Man kan undra vad anledningen till en ökad misstro till dollarn är, om det det nu är så.

Är det tron att USA:s statsskuld är skadlig, såsom både republikaner och demokrater basunerat ut, är oron obefogad.

Är den baserad på att man tycker sig se varthän det barkar, när man stryper sönder ekonomin, så kanske oron är befogad. Men det var inte länge sedan jag läste någonstans att man fortfarande såg dollarsparade som säkert så…

Björn Nilsson sa...

I princip skall kursen återspegla den inhemska ekonomins styrka i förhållande till omvärlden. Men så länge USA (eller något annat land i liknande situation) kan hosta upp något som verkar som pengar, och omvärlden tar emot pengarna, kan man köra på (till skillnad mot länderna i euro-zonen som ju inte har några egna pengar längre). I och med att USA är supermakt och har en valuta som antas vara gångbar överallt kan man gå väldigt långt ut på ekonomisk tunn is innan den brister - men då kan det bli ett rejält plums å andra sidan! Fast vet man det egentligen - jag måste nog sova på saken!

Jan Wiklund sa...

Pengar är inget annat än förtroende. Kan du inbilla någon att du kommer att bli miljardär i morgon är du miljardär och kan köpa hur mycket som helst, eftersom folk förväntar sig att du kan betala i morgon. När de upptäcker att du inte kan det är miljardärstillvaron slut.

Valutor är skuldebrev från en stat som backar upp förtroendet med sin produktionsförmåga. Tror omvärlden att man kan få något för valutan, dvs lösa in den i verkliga värden, gäller den. Tror omvärlden inte detta blir det inflation.

Det är lite oklart hur stor produktionsförmåga USA egentligen har. Om den är så liten som det sägs borde privata spekulanter (som inte behöver bry sig om militära hot) ha börjat dra sig bort från den för länge sen.

martin sa...

Det har de redan, en guru har flyttat till Singapore och övergett USA. Han rekommenderar spekulation i råvaror, jordbruksprodukter och energi numera.

Kan dock inte komma ihåg namnet på honom men det var en stor grej att han lämnade landet.

Björn Nilsson sa...

Råttorna lämnar det sjunkande skeppet? Har möjligen hört något om Singapore-gubben. Klart att en del spekulanter flyttar till mer dynamiska delar av världen än USA.

Att begreppet 'pengar' innefattar förtroende är självklart, och att 'pengar' kan vara alltmöjligt från handfasta mynt och sedlar via diverse mellanprodukter ända till ideer om värde av något slag.

Pengar/penning- och valutapolitik är viktiga, men man får inte missa att det ändå rör sig om överbyggnad på en real ekonomi som till slut kommer att avgöra åt vilket håll utvecklingen går.

Simsalablunder sa...

Jag tror inte att tro och förväntningar skapar inflation.
Snarare är det verklig förmåga att producera i förhållande till penningmängden som spelar roll. Penningmängden kan man ju lätt reglera idag, så någon större skadlig inflation tror jag inte USA riskerar, förutsatt att de väljer att just reglera penningmängden vid inflation. Produktion kan de få igång igen om de väljer att göra det.

Men med dagens stollar vid makten vet man förstås inte om det kommer ske. Rådande är fortfarande att deras statsskuld, i sina egna dollar, är farligare än boogieman.

Björn Nilsson sa...

Om drömmen om energi-oberoende spricker för USA, och man måste fortsätta handla olja utifrån, kommer fallande dollar att innebära dyrare import. Och det kan bli besvärande. Visserligen gör billigare dollar att exportsektorn får bättre möjligheter att konkurrera och sälja utrikes, men frågan är hur mycket sådan industri USA har kvar numera.

Vad det gäller inflation så har förväntningar, tror jag, viss verkan. Ta låntagare exempelvis, som förväntar sig att lånen blir billigare att betala tillbaka genom inflation. Men det är ju riktigt att man måste titta på hur själva grunden, den reala ekonomins förmåga, ser ut. Vad som är ett frågetecken är övergången från handfasta pengar till elektroniska poster i datorerna har någon inverkan. Kan det vara så att inflation är knuten till mynt och sedlar men inte till elektroniska 'pengar'?

Simsalablunder sa...

Det tror jag inte. Om det finns mer elektroniska pengar i omlopp bland flertalet människor än det finns varor och tjänster lär inflation uppstå lika fullt. Men statens återtagandet av valutan, genom beskattning är mycket enklare än återtagandet av mynt och sedlar, och det gör det mycket enklare att kontrollera inflationen.

Björn Nilsson sa...

Jag har ett rakt svar på den här frågan: Jag vet inte! Det kan vara så att inflation påverkas/inte påverkas av hur betalningsmedlen praktiskt ser ut. Det kan också vara så att inflationen påverkas av hur inflationen definieras. ('Påverkas' är fel ord, egentligen rör det sig om vilka prisförändringar som ansvariga instanser anser lämpligt att visa upp. 'Inflation' är inget exakt begrepp.)

Simsalablunder sa...

Ditt raka svar var lika böjt som mitt "det tror jag inte:-)

Tillfälliga prisstegringar bör man i vart fall inte räkna som inflation, utan det krävs en trend över tid.

IndienSolidaritet sa...

Vad är imperialismens ekonomiska grundlag? Rotade fram lite material om detta. Vad tror ni om detta är det riktigt?

http://www.indiensolidaritet.org/?p=976