lördag 11 januari 2014

Det magiskt växande glaset

I ett långt dokument som egentligen handlade om katolska kyrkans missionsarbete nämnde nye påven Frans också ett oskick inom den moderna ekonomin som drabbar de fattiga hårt. Det rörde den så kallade nedsippringsteorin ('trickle-down') som påven fördömde. Skrev lite om detta här.  Då skrev påven:

... some people continue to defend trickle-down theories which assume that economic growth, encouraged by a free market, will inevitably succeed in bringing about greater justice and inclusiveness in the world. This opinion, which has never been confirmed by the facts, expresses a crude and naïve trust in the goodness of those wielding economic power and in the sacralized workings of the prevailing economic system.
Nu har det kommit en lång intervju med påven som mest handlar om andra saker, men där han upprepar kritiken, fast uttryckt på ett annat sätt, mot ...:
... the “trickle-down theories” which assume that economic growth, encouraged by a free market, will inevitably succeed in bringing about greater justice and social inclusiveness in the world. The promise was that when the glass was full, it would overflow, benefitting the poor. But what happens instead, is that when the glass is full, it magically gets bigger nothing ever comes out for the poor. 

'Det magiskt växande glaset.' Fyndigt uttryckt. Fattas bara att tala om vem magikern är som får glaset att växa så att det aldrig blir några droppar som faller ner till de fattiga? Men det kanske vi har en antydan om i första citatet: 'those wielding economic power'. Eller med andra ord: kapitalistklassen och dess politiska drängar.

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det tycks som om den starkaste radikala samhällsförändrande kraften idag är katolska kyrkan...

Naturligtvis företräder Franciscus bara en fraktion. Men den fraktionen är ganska stark. Större delen av den stora folkrörelseoffensiven i Latinamerika, som var kärnan i den s.k. globala rättviserörelsen ca 1995-2005, var kristet inspirerad, och detta har förstås betydelse. Oavsett om denna rörelse har sjunkit undan i t.ex. Europa är den fortfarande stark i Latinamerika.

Kan just undra varifrån de kommer, alla dessa s.k. radikala människor som ägnar sitt mesta krut åt att fördöma religion?

Sixten Andréasson sa...

mJa, man skulle kunna bli katolik för mindre.
Jan, på din fråga på slutet skulle man som konspiratoriskt lagd se det som en motoffensiv från försvarare av världskapitalismen. De framställer sig som radikala tom marxister. Dvs ulvar i fårakläder. Haha. Spaniens nuvarande regim måste få problem av påvens uttalanden. Liksom den i Polen - det mest katolska landet i Europa.