söndag 26 januari 2014

Hittade VSF (igen)


Det intressanta med Twitter är sällan Twittertexterna i sig, däremot att man kan hitta hänvisningar till ställen som har lite mer än 140 tecken att komma med. Nu hittade jag några som kallar sig Vänsterns studentförbund. (En koll visar att jag nämnt dem en gång tidigare på bloggen, men det var länge sedan och det är inte lätt att komma ihåg allt man skrivit under åren!)På hemsidan får vi veta att "VSF är ett revolutionärt socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som organiserar studenter och doktorander." Det låter ju trevligt, men vad säger Vänsterpartiet om en näraliggande organisation som kallar sig revolutionär? Dessutom säger man:

Vi kämpar för ett kommunistiskt samhälle, dvs ett klasslöst demokratiskt samhälle fritt från könsförtryck och rasism, som bygger på en ekologisk grund. Endast i ett sådant samhälle öppnar sig möjligheterna för människans fullständiga frigörelse.
Det här är, åtminstone för en ortodox marxist, inte helt godtagbart. För marxisten är demokratin det inslag i klassamhället där samhällets majoritet, proletariatet, tar makten och ser till att den tidigare härskande minoriteten, bourgeoisin, inte kan komma tillbaka. När det inte finns klasser längre, och alltså ingen grund för klassförtryck vare sig det är demokrati eller något annat, uppstår det kommunistiska samhället.  - Skulle man inte kunna förvänta sig att studenter med en del marxistisk skolning hade koll på den saken? Eller har VSF en annan tolkning av marxismen? Det är väl ändå ett steg framåt jämfört med V, som knappast verkar ha någon tolkning alls.2 kommentarer:

Hannu Komulainen sa...

Jag reagerar på en annan formulering: "människans fullständiga frigörelse". Frigörelse från vad?

"Ett klasslöst demokratiskt samhälle" är väl inte en så tokig formulering?

När Lenin skrev att demokratin försvinner i och med det klasslösa samhället, så utgick han från en idag ovanlig distinktion. Han skilde mellan "demokrati" = en form av stat och "demokratism" = ett sätt att fatta beslut, där majoriteten bestämmer. Den senare betydelsen kommer givetvis att vara relevant även i ett klasslöst samhälle.

Björn Nilsson sa...

Fri från gravitationen kanske? "Kamrater, huru länge skola vi tvingas underkasta oss gravitationens förtryckande bojor!?" - Nja, VSF tänker kanske på den frihet till egen utveckling och förverkligande som Marx förutsåg i sin ungdom?

Som doktor Moufawad-Paul påpekade så ligger kommunismen på socialismens bortre horisont och är därmed svårt att uttala sig om. Vi vet ju inte hur beslut kommer att tas i framtiden.