tisdag 4 september 2007

Småföretagare och miljöperspektiv

Jag prenumerar på ett nyhetsbrev från Naturvårdsverket som ger komprimerade nyheter. Här är en som berör småföretagsamhet. Det anknyter till vissa funderingar som tidigare förekommit i den här bloggen. Så här står det i senaste nyhetsbrevet:

En stor andel av landets små- och medelstora företag känner ett starkt engagemang i den pågående klimatdebatten, skriver webfinanser.se. Enligt den senaste Företagarpanelen från SEB svarar tre fjärdedelar att de är ganska eller mycket engagerade i frågan.

23 procent uppskattar att deras produkter/tjänster kan bidra till klimatfrågans lösning. En knapp femtedel av de tillfrågade tror dessutom att trenden mot mer klimatvänliga lösningar kommer att öka efterfrågan på deras produkter.

– Det är påfallande hur många av de små- och medelstora företagen som ser klimatfrågan som en möjlighet. En tredjedel av de tillfrågade svarar att klimatdebatten totalt sett påverkar dem positivt, endast 6 procent uppger att det påverkar dem negativt, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
Nu är jag väl lite skeptisk, det kan vara skillnad på vad man säger och vad man verkligen tycker och gör, men en indikation kan det vara i alla fall. Indikation på vad? - Kanske att små företag har kortare ledtider för att uppfatta och reagera på förändringar i omvärlden. De är inte upptagna av storbolagens kvartalskapitalism som mer verkar handla om finansiella svartkonster och bländverk än produktivt arbete. De har örat närmare marken, är närmre de verkliga kunderna. Det är ganska kort väg mellan kontor och verkstad, och det är lite snack och mycket verkstad. Och idag krävs att verkstan gör något som inte skadar miljön alltför uppenbart.

Det är klart, jag kanske idealiserar här (det finns nog småskojare som kastar gifttunnor i skogen och och annat otyg), men efter nästan en mansålder på ett företag som sannerligen inte var litet är det lätt att anta att det är grönare på andra sidan staketet. Det som småföretag och innovatörer saknar är resurser och uppbackning. Att det var så upptäcktes för många år sedan i storföretagen, och därför har man på olika sätt försökt skapa "småföretag" inne i de stora organisationerna. Ibland lyckat, ibland inte.

Man kan prenumerera på nyhetsbrevet via den här adressen:
www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/

Inga kommentarer: