måndag 17 september 2007

Om du har svårt att komma ut ...

... kan det bero på att KRISEN står i dörren! Dagens Nyheter idag ägnar 1½ uppslag åt förre chefen för USA:s "riksbank", Alan Greenspan, och dennes nya bok Turbulensens tid. Gubben känner väl behov av att förklara sig innan han lägger näsan i vädret definitivt. Fast av referaten och intervju att döma är det inga radikala nyheter mannen kommer med, och det kan man knappt vänta sig. Men att just Greenspan pekar på hur oerhört ojämn och skadlig inkomstfördelningen blivit i USA (sannerligen inte ett okänt faktum) kanske väcker en och annan sovande. Han skriver (i ett stycke som inte verkar finnas i nätupplagan):

... inte sedan 1920-talet har amerikanerna upplevt en så ojämn fördelning av inkomsterna.

Som vi vet slutade "det glada tjugotalet" med en sjuhelsikes ekonomisk baksmälla och en kris som inte tog slut förrän Andra världskriget satte igång rustningskonjunkturerna.

Under en tid har USA:s arbetande med låga inkomster ändå kunnat hålla konsumtionen uppe genom att bostadsmarknaden var het och det gick att låna extra pengar på husen. Nu verkar det vara slut med den nödlösningen och bristen på hållbart finansierad efterfrågan i ekonomin avslöjas. Greenspan varnar för att det kan bli en kris, kanske en recession (vad det nu är för skillnad).

Boven bakom kreditexpansionen som möjliggjorde en massa ohållbara lån har varit låga räntor. Alla har vant sig vid att pengar inte kostar mycket att skaffa, vare sig det varit till produktiva investeringar eller konsumtion. Och till den politiken är naturligtvis Greenspan inte oskyldig. Den har gjort att "alla" har varit nöjda under en tid, men baksmällan blir hemsk när bristerna i systemet visar sig. Det hade varit bättre om folk kunnat få anständiga löner och haft anständiga socialförsäkringar, och på det sättet kunnat finansiera sin konsumtion.

Greenspan skriver en intressant och avslöjande sak om bostäder sedd i politiskt sammanhang.

Jag var medveten om att lättnaderna i lånevillkoren för låntagare med låg kreditvärdighet ökade den finansiella risken, och att initiativ till subventionerat bostadsägande rubbar marknadens funktion. Men då som nu trodde jag att fördelarna med ett vidgat bostadsägande är värda risken. Skyddet för egendomsrätten, som är så avgörande för en marknadsekonomi, kräver en kritisk massa av ägare för att tillförsäkras politiskt stöd.

Med andra ord: man skapar en massa småägare (som ju är skuldsatta och därmed inte är riktiga ägare) för att få fram politiska stödtrupper, trots insikten om att detta inte är ekonomiskt sunt. Vad egendomsrätten är värd visar det sig när dåliga låntagare börjar slå vantarna i bordet och de verkliga bostadsägarna ( = bankerna) träder in och tar huset. I en marknadsekonomi handlar egendomsrätt bland annat om att de som kontrollerar stora resurser fullt lagligt kan eliminera egendomen för de som har små resurser - storgäddan slukar spiggarna. - En tanke som borde oroa Greenspan och hans kompisar är att de tänkta stödtrupperna kanske blir fientliga stormtrupper i stället.

Tittade på Dagens Industri nyss: börsen ner 1,6% just nu. I England är det panik runt något slags finansinstitut och Bank of England måste kasta in pengar som räddningsåtgärd. Det är skakigt just nu!

Inga kommentarer: