lördag 1 september 2007

Det nordiska försvarsförbundet - repris?

Det har snackats en del om militärsamarbete med Norge de senaste dagarna. Eftersom Norge är NATO-medlem är det också bara snack att påstå att ett sådant samarbete inte skulle dra Sverige närmare NATO, vilket delar av den politiska eliten i Sverige önskar. (Varför denna önskan? Idag handlar NATO i mycket hög grad om USA:s kolonialkrig i Asien som synbarligen inte går bra, så jag förstår inte varför vi skall blanda oss in med ett gäng förlorare. Engelsmännen har givit upp i Basra exempelvis.)

Det fanns andra alternativ i Norden i slutet av 1940-talet. Jag undrar om de går att plocka fram igen. 1948 diskuterade Sverige, Norge och Danmark att bilda ett försvarsförbund. Det sprack i början av 49 när Norge och Danmark beslöt sig för att gå in i NATO. Det fanns flera olika skäl men norsk ovilja mot Sverige var en viktig orsak. Dessutom var det Sverige som hade resurserna vid den tiden medan de andra var rätt så nedgångna efter den tyska ockupationen - det hade nog inneburit att Sverige fått betala det mesta av notan för försvarsförbundet.

Idag är läget annorlunda. Vi kanske kan bortse från Danmark som är alltför komprometterat med sin Irakexpedition, men Sverige och Norge är mer ekonomiskt jämbördiga och en del norska komplex och svensk arrogans borde ha försvunnit vid det här laget. Möjligheterna till samarbete borde vara större nu. Det stora kruxet är NATO. Om Norge gick ur NATO skulle ett militärt samarbete som syftade till ett försvar som hade omgivningens förtroende men inte behövde väcka dess oro vara möjligt. Kunde man få med Finland i detta nya försvarsförbund så skulle Skandinaviska halvön och en stor del av Östersjön kunna dras undan från supermaktsrivaliteten.

Det snackas en del om Rysslands återkomst också. Jag kanske gissar fel, men den stora rivaliteten och kanske hot om krig finns mellan USA och Kina. alltså vid Stilla havet. Kina och Ryssland bygger ut sitt militära samarbete i Shanghaigruppen. Smäller det så är det troligare att det smäller i öster, mindre troligt att det gör det just i Skandinavien - speciellt om vi ser till att det finns ett område häruppe som inte kan vara basområde för angrepp utåt, samtidigt som det har förmåga att försvara sig.

OK, det här är utopi, men man kan väl få fundera lite i de här banorna i alla fall?

Inga kommentarer: