måndag 17 september 2007

Blodsband viktig faktor i världsekonomin

Blodsband viktig faktor i världsekonomin får vi veta på Sveriges Radios hemsida. Det är en professor från USA som har funnit detta.

Själv gör jag reflexionen att det var rätt länge sedan C-H Hermansson skrev om de femton familjerna i Sverige. Kan man hålla sams och arbeta kompetent inom en företagande familj bör det inte vara svårt att föra verket vidare om inte yttre faror blir övermäktiga. Vad som dessutom behövs är förmodligen en uppsättning lojala medarbetare som inte tillhör familjen. Annars är finns ju faran som ett latinamerikanskt talesätt nämner: "Farfar köpman, fadern gentleman, sonen tiggare." Det kan gå utför även i de fina företagardynastierna om de yngre generationer ägnar sig mer åt nöjes- än åt yrkeslivet.

Viktigare, i globalt hänseende, är professorns förmodande att det är familjeföretagen som kan lyfta Tredje världen ur fattigdomen. Jag får framför mig bilden av rundnätta torgmadamer i färgrika kläder på ett torg i Ghana när den typen av företag nämns.

Percy Barneviks och andras experiment med mikrokrediter kanske kan få en del "företagsamhet" som mer är familjers desperata kamp för överlevnad att växa till sig och bli välståndsskapare. I det avseendet kan det vara vettigt att satsa speciellt på kvinnor med familjeansvar. Men det kan inte ske isolerat: samhället runt om dessa företag måste organiseras så att ekonomin tar fart och det blir en självgående process. I länder som Indien, där stora delar av befolkningen hamnat utanför välståndsökningen, blir det svårt att få fart på den processen om inte rejäla politiska ingrepp görs i fattigbygderna. Offentlig korruption kommer exempelvis att vara en svår black om foten i utvecklingsarbetet.

En hel del framgångsrika företag i Asien antar jag har bildats av personer som är nära släkt, men då handlar det inte om småfamiljer av svensk typ utan om storfamiljer eller ännu större grupper av människor som är besläktade. Och finns flera hundra personer runt en rörelse borde det inte vara omöjligt att säkra dess långsiktiga bestånd även om somliga individer sviktar. Företag av den typen är som en feodal struktur med ömsesidig hjälp och skydd inåt, men kapitalistiska förbindelser utåt.

Inga kommentarer: