lördag 1 september 2007

Redigeringsmiss?

Är det en miss i redigeringen, eller ett illasinnat attentat av en rabulistisk redigerare? Den frågan kan man ställa sig efter att ha sett Dagens Nyheter, familjesidan s. 41 i pappersupplagan.

Till vänster har vi rubriken Hon tror på valfrihet. Det handlar om en moderatböna som är ordförande för kommunstyrelsen i den kända pepparrotsstaden Enköping. Hon förevisas på stor färgbild och ser väl ut som sådana människor brukar se ut. Jo, valfrihet är ju bra.

Då är det ju tråkigt att störas av rubriken till höger på samma sida: Sjukvårdens underklass fick nöja sig med enklast tänkbara. Det är professor Anders Berge som skrivit en avhandling om sjuk- och fattigvård under första hälften av 1900-talet. Ålderdomshemmen var inrättningar för fattigfolk fram till 1948 när pensionsystemet modifierades och de intagna faktiskt kunde få lite egna pengar.

Det är väl ditåt vi är på väg igen, till en situation där privatekonomin styr och alltfler människor tyvärr måste konstatera att "allt är tillåtet men inget är möjligt". Den som har lite kunskaper om hur Sverige såg ut under 20-30-talen borde inte se den tiden som ett exempel på någon valfrihetsrevolution, snarare tvärtom. För närvarande verkar det vara Maud "Skrikan" Olofsson och delar av hennes centerparti som är mest militanta att angripa Folkhemmet. Det kanske inte är en tillfällighet. Även om man numera talar om en "Stureplanscenter" undrar jag om inte det finns en annan hotande figur i bakgrunden: en elak bonde från förra sekelskiftet som var van att utan inskränkningar råda över drängar och pigor. Inte undra på att tjänstefolket emigrerade till stan eller utomlands om de fick en chans! Kommer inte Olofsson från en bondefamilj?

Inga kommentarer: