torsdag 20 september 2007

Kajer och hamnar eller förslumning?Skräpiga båtar i Årstaviken

Jag har tidigare skrivit att det är viktigt att bevara Stockholm som en levande sjöfartsstad. Kajerna skall leva, hamnarna skall utnyttjas som hamnar och inte bara som exploateringsobjekt för att bygga bostäder åt den övre medelklassen, övriga stränder skall vårdas och vara som en prydnad för Mälardrottningen. Angående den sista synpunkten vill jag klaga på hotande förslumning som då och då kommer, nämligen i form av gamla båtar med risigt utseende. Här är två stycken som jag plåtade i förmiddags nedanför Tantoområdet i Årstaviken. Förut låg där en risig skorv, nu verkar det vara två. Endera dan kanske det är tre om staden inte säger stopp. Jag har svårt att se att de här skulle vara några prydnader för Årstaviken. Finns det någon anledning att bevara dem borde de köras iväg till något varv någonstans och snyggas till. Annars kan man misstänka att de endera dan sjunker och börjar spilla ut olja. Sådant har ju hänt förr.Inga kommentarer: