måndag 26 maj 2008

Elitklasser?

Elitklasser? Jag har aldrig varit riktigt förtjust i den typen av argumentation därför att det finns en dum socialdemokratisk tendens att röra ihop två saker: dels skolor för "eliten", för barn med penningstarka föräldrar och där ungarna inte behöver vara särskilt skärpta, dels skolor som tar hand om barn och ungdomar med särskild begåvning åt något håll. Föräldrarnas förmögenhet säger inte så mycket om vad du har i skallen, det borde vara ganska enkelt att förstå. Det här handlar om pedagogik, och egentligen handlar det också om att vara snäll mot människor.

Som jag ser det har skolan två viktiga uppgifter: dels att i massomfattning lära ut saker som eleverna inte kan, dels ta hand om och hjälpa elever att vidareutveckla särskilda talanger. Det här är svårt, det ställer krav på pedagogik (och kostar därmed en massa pengar) men det är viktigt för samhällets utveckling. För man vet ju aldrig i förväg var den speciella begåvningen dyker upp. Ibland visar den sig av sig själv ganska fort, ibland kan det kanske krävas en skarpsynt omgivning som ser möjligheterna.

Det finns dock en tredje viktig uppgift för skolan, nämligen att se till att människor från olika grupper i samhället möts på lika villkor och får möjlighet att förstå varandra. Ett demokratiskt uppdrag således. Här stöter man ihop med principen om att ta särskilt hand om vissa elever, för det kan verka som man bryter mot principen om lika villkor och behandling. Detta kan leda till det tråkiga resultatet att elever som är intresserade av studier av det ena eller andra hamnar i någon slags terrornästen som domineras av elever som absolut inte är intresserade av någonting annat än att försöka sabotera undervisningen. Ta skandalhistorien i Sjöbo för ett tag sedan.

Frågan är: vems sida står man på? Jag råkade vara en studieintresserad elev och jag står på min egen sida. Jag tror ändå inte att jag är ensam på den kanten. Nu tvivlar jag på att jag skulle ha varit kvalificerad för någon av de klasser för toppresterande elever som man tänker sig idag, men bättre pedagogiska handtag hade nog varit till hjälp. Och inte skall de ambitiösa tvingas att i den omedelbara närmiljön uthärda ligistgäng som inte hade tolererats på en vanlig arbetsplats. Detta även om ynglen kan uppvisa alla existerande bokstavskombinationer! I en sådan miljö har man svårt att lära sig även det man normalt borde ha lätt för. Vem har nytta av det?

Antagligen tror en del vänsterfolk att likriktning med kaos är en socialistisk linje. Det är tvärtom. I den grundläggande socialistiska teorin finns idén om att människor skall kunna utveckla sina olika talanger. Ta fasta på det. Då kan vänstern få en skolpolitik för framtiden, bortom Björklunds snäva klassintressen.

En intressant bloggpost av en ung syndikalist finns här.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Ja du skriver att barnen skall utvecklas till duktiga och framåtskridande barn. till vilken nytta för sig själva och hamna i arbetslöshet, i konkurans med tusentals andra duktiga. Till vad skall de lära? Bli duktiga löneslavar? åt makteliten? Och indoktrinerade att följa massan av arbetslösa eller låglönepresterande akademiker. Kunskap har ingenting med ett framtida yrke eller titel, endast kontakten och kunskapen om makten är framgångsbringande. För den sakens skull säjer jag inte att ungdomarna skall vara "outbildade". Men till vilken nytta är kunskaper i arkitektur, matematik, fysik om de ändå skall stå in kön till arbete. För att sedan kunna väljas ut i efter vilket efternamn de har? Och inte kunskapen. Skolorna är bara till för att inordna massorna i den rådande löneslaverikarusellen, inte för att få verklig kunskap!

Björn Nilsson sa...

Jag gick i handelsgymnasiet och hade en hel del nytta av de kunskaperna, samt trivdes bra - i och med att det var en yrkesinriktning åt ett håll som passade mig slapp jag den sortens strulputtar som härjade i andra skolor, för att inte tala om mellan- och högstadiet. Inte ens om det spricker efter skolan, med arbetslöshet och annat otrevligt, är det orätt att låta vissa barn plåga och förstöra för andra barn. Det är en ståndpunkt jag vägrar vika ifrån. Men varför skall vi anta att morgondagens samhälle är samma som dagens, och att morgondagens pedagogik är samma som dagens? Det är ju sådant som den socialistiska politiken bör arbeta med! Att inte bara ta hand om barnen i skolan utan att se till att deras förmåga även i fortsättningen blir nyttig i samhället, genom att sopa bort strukturerna som orsakar problemen du skriver om.

Anonym sa...

Jag var själv en nyfiken elev som satt och hade det jättetråkigt i småskolan för att jag redan kunde allt. För mig hade säkert elitklass varit bra.

Men det finns en hake i det. Och det är att det är mycket roligare att vara lärare åt intresserade elever än åt ointresserade. Följaktligen kommer alla duktiga lärare att koncentreras på de duktiga eleverna, och alla nyutexaminerade lärare med svaga cv:n att koncentreras på de lågpresterande.

Borde det inte vara tvärtom?

Vi som har lätt för oss klarar oss ändå. Det är värre för bokstavsbarnen. De behöver all hjälp de kan få.

Anonym sa...

Jag har aldrig varit något annat än socialist men samtidigt haft stor förståelse för elitklasser. Alla människor har sina förmågor och borde ha rätt att utveckla dem. Själv tröttnade jag på skolans oförmåga att förvalta mina förmågor och trivdes inte igen förrän på universitetet.

Anonym sa...

Du skriver "Att inte bara ta hand om barnen i skolan utan att se till att deras förmåga även i fortsättningen blir nyttig i samhället, genom att sopa bort strukturerna som orsakar problemen du skriver " I vilket sorts socialistiskt samhälle pratar du om? De samhällen som hittills varit maktelitens redskap att förtrycka och göra egen karriär är ju för länge sedan avslöjad.
Framtidens samhälle måste ju byggas bort från detta. Skola idag och i de sk. socialistiska samhällena är ju bara ett sätt för eliten att styra utvecklingen bort från självtänkande och in på deras spår för lydiga, indoktrinerade outbildade liktänkare. Jag ser ingen möjlighet att genom "kunskap" förändra samhället, bara genom kritiskt och självständigt tänkande. Det får ingen lära sig i dagens skola.
Jag känner flera duktiga och "självtänkande" människor med höga betyg och radikala tankar. De förstår inte när jag pratar om indoktrineringen i de socialistiska samhällena, även de samhällena är ju kapitalistiska! Jag själv var tidigt emot den skola jag gick i på 60 talet, jag var en elev som inte ville inrätta mig i "ledet" och det fick jag många gånger fan för, istället för att uppmuntra mitt motstånd mot indoktrineringen.

Anonym sa...

Konsensuskontrollerade skolor! Fick idén från spionbloggen. Dagens skolor är konsensuskontrollerade. Långt men effektivt ord. Vad säjer du?

Björn Nilsson sa...

Jaha, här kom flera saker att kommentera. Vad konsensuskontroll innebär förstår jag inte, men ingen organisation skulle existera om det inte fanns åtminstone en viss grad av konsensus hos inblandade intressenter. Sedan kan ju det man är överens om vara bra eller kanske åt h-e fel, men det är en annan historia.

Angående socialism är det fullständigt meningslöst att hänvisa till äldre stater som kallat sig socialistiska eftersom de fungerat under helt andra förhållanden. Tekniskt håller Sverige på att glida in i det stadium där socialism blir praktiskt möjlig, vilket den inte var när de äldre försöken genomfördes. Avancerad teknik och demokrati ger socialism - det är faktiskt en av de grundläggande teserna hos Marx. Att vissa grupper avskyr och bekämpar demokrati med alla till buds stående medel är en annan sak. Och med en sådan utveckling skulle ett nytt skolväsen kunna utföra stordåd. Inte bara att "ta hand om begåvningar" utan också att ge stöd till de som behöver stöd. Ingen skulle behöva bli sviken för att man är för duktig eller för svag i något avseende. Jag förstår inte vad det är för fel med den visionen!

Genom att (åter)upprätta läraryrket som ett av de viktigaste vi har i samhället kan vi komma en bit på vägen. Detta skall innefatta ett rejält stöd och extra belöningar till de lärare som kämpar med "svaga" elever och kan visa bra resultat.

Kanske lika bra att dumpa begreppet "elitklass" och hitta på något annat?

Anonym sa...

Jag undrar? I vilket samhälle befinner du dig i? "Tekniskt håller Sv-" Jag ser i dagens samhälle att vi är på väg mot det bruna hållet. Någon socialism kan jag inte skåda så långt ögat och örat kan nå. Och i någon framtida socialism skall alltså grupper eller en elit med "kunskap" utbildade i elitklasser styra samhällsutvecklingen. Var det inte den eliten som förstörde experimenten i Kina och Sovjet bland annat. Och hur ser det u på Kuba? Hur ser den eliten ut där, vilken kunskap har de om den socialistiska utvecklingen eller Marx? Alla var och är de kapitalistiska system, som inte jag seer som något mål. Inga människor med "kunskap" om den rätta vägen skall få leda mig. Om någon kommer och säjer till mig - Så här skall ni göra? Så här skall ni skola er? Så får ni i framtiden om ni röstar elelr följer mig! Aj, aj, nej låt folket själva bestämma vilket samhälle de vill ha. Och inte ett samhälle som utbildar eliter som skall styra deras liv.

Björn Nilsson sa...

KG, mitt resonemang utgår från Sverige under 2000-talet. Eftersom du envisas med att dels dra in icke jämförbara länder och tider i resonemanget, dels har svårt att se att vi har ett enormt kommunikationstekniskt genombrott nu (det har bara börjat), samt inte noterar att de frihetsideal du verkar förespråka är den klassiska tidiga marxismens och att detta genombrott och idealen passar bra ihop - ja då har vi svårt att föra en diskussion. Då har du ju givit upp striden mot de "bruna" intressena redan på förhand och blir sannspådd. Jag tror inte alls att en sämre skolundervisning kommer att förhindra negativa tendenser, det är snarare tvärtom.

Anonym sa...

Jag håller med dig Björn. Det är faktiskt så att skolan är usel för barn som har det lätt för sig. Den ger inte tilräckliga utmaningar till dem som "redan kan allt". Somliga av dessa flippar ur, av ren leda, andra lär sig, som jag skrev på en annan blogg, att de inte behöver anstränga sig, inte behöver koncentrera sig, utan att allting går av sig självt. Det gör det nu inte så småningom.

Men det är för sent att ta hand om de här barnen i gymnasiet. Vid det laget har de totalledsnat på skolan. De ska tas om hand och ges en chans till en skola där de känner att de utvecklas, redan från småskolan (eller vad de lägre klasserna heter den här veckan).

Ditt påpekande att man i det här sammanhanget inte talar om "ekonomiska eliter" ex. utan om barn som har speciella begåvningar, var bra. Det där tycks många inom vänstern inte förstå riktigt.

Dessa specialbegåvade barn, eller barn som har det extra lätt för sig, finns inom alla samhällsklasserna och de tycker ofta att skolan är pest. Ge dem utmaningar, låt dem också få utvecklas. Vem vet, det är kanske arbetarklassen som har mest att vinna på den saken :-).

Björn Nilsson sa...

Kerstin, det ÄR verkligen arbetarklassen som har att vinna på en bättre skola.

Det du skriver om barn som har det lätt för sig i början och där det sedan krånglar till sig är viktigt. Håller med om det. En bra stimulans behövs hela tiden.

Anonym sa...

Sixten sa...
Ansluter mig till elitklasser. Björn förklarade ju i början bra att det är skillnad på elit och elit. I det här fallet gäller det inte "eliten" med mest pengar utan de mest toppbegåvade inom olika inriktningar. När det här diskuterade i vårt lärarrum för länge sen, menade jag att det gick i Sovjet o USA, men att Sverige var för litet. De andra instämde.
Men vi har ju specialklasser för musik och idrott, så det ska väl fungera med schack, matematik och språk mm.
Viktigt att det görs så bra uttagningar som möjligt. Att ha föräldrar med stort bibliotek (exempel Jan Myrdal) spelar nog roll, men mindre nuförtiden när barns intresse för olika ämnen kan väckas på nätet - alltså inte bara spelen!
Som Kerstin säger, man ska nog inte vänta för länge. Men det kan bli ett problem för barnen och föräldrarna att dessa specialklasser kommer att ligga långt från hemorten. En del vågar nog inte?
Att det skulle bli utarmning av bra pedagoger tror jag inte på. De det gäller skulle rimligen få specialister (professorer, docenter) som undervisare och handledare.