fredag 16 maj 2008

Fängelsemuseum som nationalmuseum

Sedan ockupationen inleddes 1967 har 800 000 palestinier suttit i israeliska fängelser. Det skänker fängelseerfarenheten en nationell dimension som gör den jämförbar med exilen. I stort sett varje palestinsk familj på ockuperat område har en eller flera medlemmar som suttit eller sitter i israeliskt fängelse. Fängelset är för palestinier vad folkhemmet var för svenskar. Så sett är Abu Jihads fängelsemuseum en sorts Nationalmuseum.

Detta skriver Mikael Löfgren i Dagens Nyheter. Palestinier har skapat ett fängelsmuseum. Jag misstänker att den institutionen har dåliga framtidsutsikter. Det skulle inte förvåna mig om endera dagen den israeliska militären går in och förstör alltihop. Man kan ju alltid skylla på "terrorism". Men fängelset Palestina har man inte lyckats förstöra fullständigt ännu. Vem kan frånsvära sig vetskapen om vad som händer därborta?

Inga kommentarer: