lördag 17 maj 2008

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna

USA tänker bita sig fast i Afghanistan och avser enligt New York Times att bygga ett nytt fängelse i stället för det ökända lägret vid Bagram. Läget i Bagram är att där finns nu fler människor fängslade än i Guantánamo, en del har suttit där i fem år utan några rättsliga förhandlingar, och där finns även underåriga. Guantánamo verkar vara under avveckling medan verksamheten fortsätter och utvidgas på annat håll, vilket får katastrofala verkningar för försök att framhålla västliga demokratiska normer som förebildliga. Har nämnt det tidigare. Ändå finns det mycket förhoppningar på demokrati "därute", men det vore ju trevligt om det inte bara var idén utan den verkliga praktiken som vi kan visa upp.

Det finns ett dokument som är viktigt i det här sammanhanget och som jag skulle vilja hänvisa till, nämligen Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948.

Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder avstod. Sedan dess har FN ökat från 56 till 192 medlemmar, men dokumentet gäller fortfarande och kan alltså fira sitt sextioårsjubileum kommande vinter. Deklarationen finns översatt till 300 språk, säkert också till engelska. Någon på USA:s UD kanske kunde läsa upp den för bossarna i Vita huset och Pentagon? Den svenska versionen hittar man här. Det kanske kan vara bra även för svenskar att studera texten och fundera över dess innehåll och relevans för vårt eget land.

Men nu gäller det USA:s hantering av vissa saker. Då kan man klippa lite citat ur den deklaration som även USA har stött.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.


Det finns massvis med stater som mer eller mindre medvetet, mer eller mindre frivilligt bryter mot olika punkter i deklarationen, inklusive punkterna listade ovan, men ju större makt desto större ansvar att sköta sig. Fundera på saken - om vi vänder på det som står ovan, skulle vi få en bättre värld då? I stället för "Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet" kunde man ju tänka sig att "Ingen har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet". Låter det bättre? "Alla får utsättas för tortyr ... alla kan förklaras som brottslingar utan rättegång ... " Bra idé? Människor har dödats i USA:s läger, de har torterats, de har fängslats år efter år utan att några anklagelser har framställts, de har påståtts vara brottsliga utan att några bevis har framställts, de har behandlats som icke-varelser ... .
.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra som vanligt. Intressant att vi närmar oss ett 60-årsjubileum helt annorlunda än det som firas nu!
Artikel 25 och 26 är också intressanta med tanke på tillståndet i många länder och den nyliberala agendan. Men det kommer säkert att tas upp. Av oss och andra.
De artiklar du pekar på är fruktansvärt aktuella - tyvärr.
USA ut ur Afghanistan!
Som jag minns var det president Carter som tog upp och drev frågan om MR. Det var ett propagandavapen på den tiden mot Sovjet. Undrar om det inte kom att spela större roll för det imperiets fall än Reagans kapprustning till döds?(Det har av en del påvisats att det senare är en myt).
Carter har visat sig vara en som menar allvar Intressant att vissa i USAs ledning visar sig mycket bra efter sin avgång. T ex justitieministern Ramsey Clark. Även Colin Power? Erkände i alla fall att han ljög om Irak i FN?
Sixten med hälsning.

Björn Nilsson sa...

Tack, man försöker göra sitt bästa.

Med tanke på att Israel bryter mot så mycket av vad den andra 60-åringen säger är gott, är jubileet verkligen intressant ur kontrastsynpunkt.

Jag var själv skeptisk till mycket av pratet om mänskliga rättigheter på 80-talet därför att det var så uppenbart hycklande. Nu har jag bytt ståndpunkt. Just därför bör rättigheterna lyftas fram ännu hårdare! Carter var dock en mer juste kille än många andra i gänget därborta.

Det här är bara en gissning, men jag antar att kapprustningen blev skadlig för Sovjet därför att man inte skötte resten av ekonomin ordentligt. Planekonomin uppdaterades inte med nya hjälpmedel därför att korrupta industripampar inte var intresserade av detta. Och då kom man efter i det civila bygget och tappade det folkliga stödet.

Anonym sa...

Hej,

Bra skrivet.
Kan du inte skicka
lite texter till
www.lasarnasfria.nu
Du har stor chans
att bli publicerad.

Mvh Mats33

Björn Nilsson sa...

Jaha Mats33, jag får väl fundera på saken ... tack för tipset!