fredag 16 maj 2008

Fri marknad, men med stark statlig reglering

Det finns marknader, det finns ohämmad kapitalism, det finns stater. Och de trivs inte alltid tillsammans.

Marknaden, om man nu skall använda ett uttryck som nästan låter religiöst om vanligt byte och köp-sälj, är en uråldrig företeelse. Och det har alltid funnits blandade reaktioner till den. Den grekiske guden Hermes var inte bara budbärare åt de andra gudarna, han var såväl köpenskapens som tjuvarnas gud. Det finns med andra ord två sidor av samma sak som människor länge har observerat: man bör inte släppa loss nasarna i fullständig frihet för då knycker de allt de kan från dig!

Det har varit en tid när Marknaden i den kapitalistiska formen tycktes rycka fram till en världsomfattande seger. Bort med stater, bort med allt som hindrar det fria kapitalet, full fart framåt! Det var den nyliberala revolutionen i kölvattnet efter Sovjets sammanbrott och Kinas övergång till kapitalism. Men ingen revolution kan i långa loppet lyckas utan stöd från folken och deras eliter - och här händer det saker. Inte bara att staterna plötsligt får slänga nyliberala regler över bord och stötta banker och finansinstitut som spekulerat ihjäl sig, eller att obegränsad frihandel möter alltmer motstånd, att diktat från Internationella Valutafonden och Världsbanken alltmer ifrågasätts eller ignoreras, utan att det händer saker i folkopinionen också.


Av en slump (det är ju så man ofta hittar saker på nätet) fick jag syn på en opinionsundersökning från några som kallar sig World Public Opinion. Opinionsundersökningar bör lämpligen tas med en nypa salt men kan ändå vara intressanta indikationer på att något händer. Diagrammet ovan visar hur människor i ett antal länder har instämt i påståendet av "fri marknadsekonomi är det bästa systemet för världen". Samma fråga har ställts under flera års tid, och det är färre som håller med. Sedan kan man ju undra om exempelvis en sydkorean, en chilenare eller en US-amerikan har samma idé om vad "fri marknadsekonomi" är för något?


Ett annat diagram visar att en stor del av de tillfrågade i olika länder anser att fri företagsamhet och fri marknadsekonomi måste kombineras med stark statlig reglering. Är det lagstiftning för att se till att att allt går rätt till, eller skall staten göra mer och direkt gå in och ge order åt företagen? Återigen kan man ju fundera på vad folk i länder där staten är kraftigt korrumperad tänker på när de ställs inför en sådan fråga. Och om man frågat rätt folk eller om urvalet kan ha brister vad det gäller representativitet. - Men det kan ju som sagt vara intressant som en indikation: just när socialdemokraterna har kastat allt sitt historiska bagage överbord blir gamla socialdemokratiska tankar allt mer gångbara på denna planet.

Inga kommentarer: