måndag 17 november 2008

Rådströms avhyvling


Författaren Niklas Rådström (son till gamle författaren Rådström) ger en del gynnare i kulturdebatten en rejäl avhyvling i Dagens Nyheter idag. Varför inte citera slutsnytingen:

Kulturen betraktas i dag som en bland många passagerare på samhällsskutan. Av väldigt många debattörer ses den dessutom som en fripassagerare som lyckats erövra en hyttavdelning i första klass. Detta är naturligtvis inte bara felaktigt utan även feltänkt. I varje civilisation och samhällsbygge har kulturen haft navigatörens uppgift. I vår marknadsfundamentalistiska tid förefaller det som om redaren tror sig ha den uppgiften. Mitt tips är då att skutan går i kvav.


Man skall nog akta sig för att låta obesedda svenska näringslivspajsare gå in och styra kulturpolitiken. Man äger sannerligen inte vett för att man titulerar sig direktör, IT-nisse eller liknande. Den "navigatör" som Rådström pratar om kan lika gärna kallas hjärna - samhällets hjärna som ser till att det inte bryter samman för att det inte förstår sig själv. I kultursfären samlas och analyseras allt det som händer i samhället, och skickas tillbaka dit i olika former. Ibland lyckat, ibland mindre lyckat eller rent katastrofalt, men det är en process som fortsätter hela tiden och som inte kan förvandlas bara till ett enfaldigt köp- och säljande.

Jag minns en sekreterare på det stora bolaget för många år sedan, hon jobbade för gubbarna högt uppe i hierarkin. Det gick aldrig att prata kultur med dem berättade hon, sådant såg de ner på. De var ju fina ingenjörer minsann! - Och jag misstänker att när man letar faktorer för varför det sedan gick så illa för bolaget var att det hade svårt att uppfatta kultursignalerna utifrån samhället. Tekniken hjälpte inte, den kunde bara halta fram när den inte stöddes av kulturen. Och inte blev det bättre när illa bildade ekonomer tog över efter ingenjörerna.

Inga kommentarer: