fredag 11 januari 2013

Gemensamma personlighetsdrag i olika kulturer?

I ett nyhetsflöde som jag följer med varierande uppmärksamhet kom det en artikel om "de fem stora" personlighetsdrag som antropologer har trott vara gemensamma för alla människor oavsett kultur. Dessa är, om vi pratar engelska "openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism". Öppenhet, samvetsgrannhet, utåtvändhet, angenämhet och ... tja, vad är en bra översättning för det sista? "Neurotisk" låter konstig, men det kanske är vad det skall vara? Något förslag från mina bildade läsare om detta (och för de andra termerna)?

Men, men, det finns alltid avvikelser om man letar, vilket forskare har gjort hos ett inhemskt folk i Bolivias djungelklädda lågland.  Tsimane heter de och lever i mindre byar och sysslar med enklare jordbruk, jakt och fiske. Jag hittade en kortfattad beskrivning folket här. I ett samhälle på självförsörjningsnivå kan det vara "två stora" som gäller: "socially beneficial behavior, also known as prosociality, and industriousness". Samhälleligt nyttigt eller samhällsinriktat beteende, samt arbetsamhet, ungefär. Dessa egenskaper verkade hänga kvar även hos de tsimanes som hade mer kontakter med det spansktalande samhället. Men hur kommer det att bli i framtiden, kommer mentaliteten att ändras när kontakterna blir allt tätare? (Och man kan ju undra hur det ser ut i de små grupper som lever kvar på några håll i Sydamerika och Asien och som faktiskt knappast har några kontakter utåt alls, vilka är deras grundläggande personlighetsdrag?)

Intressant. Ibland pratas det väldigt mycket om olika oförenliga kulturer (särskilt sedan det blev socialt oacceptabelt att vara rasist och man fick hitta på något annat att hacka på), å andra sidan hävdas det att vi människor är i grunden likadana överallt. Likhet/olikhet kanske beror av vad man tittar efter, vad man tror är just grunden?

Hittade bilden av en tsimanefamilj på en annan sajt.  Det uppges finnas cirka 6000 tsimanes. Hoppas de inte blir sönderforskade av antropologer, psykologer och andra!

Inga kommentarer: