fredag 25 januari 2013

Medlem i Konsum sedan 1929Ja, nu har jag ju själv inte varit medlem i Konsum sedan 1929, men den 10/9 det året ställdes en medlemsbok ut på A. Sandberg, fast i praktiken var det E. Sandberg (min mormor) som skötte inköpen. Så småningom överlät hon bok och medlemskap till min mor, och jag fick så småningom ärva den. Så jag innehar ett medlemskap som senare i år fyller 84! En aktningsvärd ålder.

9 kommentarer:

brittakarolina sa...

Året känns bekant. I Frankrike talar man inte om en dams ålder, men jag är inte precis nån dam och jag är tre veckor äldre än den där medlemsboken. Hu vad uråldrig jag känner mej, när jag ser det gulnade pappret. Hälsningar Britta

Björn Nilsson sa...

Ajdå, det sägs ju att man inte är äldre än vad man känner sig ... får försöka hitta på något som ligger närmre i samtidshistorien som kan dra känslorna till sig!

martin sa...

Tja, vad säger du om kooperationens sentida utveckling? Hur har det gått att hindra utsugningen av arbetaren?

Själv medlem, men jag kanske borde bli aktivare.

Björn Nilsson sa...

Kanske frågan om "utsugning av arbetaren" skulle kunna få en insiktsfull kommentar från knegare i KF:s storlager (eller vad de heter numera) eller vanliga knegare i butikerna?

Har för mig att redan Marx på sin tid var skeptisk mot försök med proletar affärsrörelser inom ramen för kapitalismen.

Jan Wiklund sa...

Nejdå, på Första internationalens första möte talade han lyriskt om kooperation, se http://folkrorelser.org/rorelsemapp/dokument/inaugural.html

Avsnittet kommer nära slutet där han talar om de två positiva saker som har hänt sedan dom möttes senaste gången. Den ena är tiotimmarsdagen, den andra är kooperationen:
"Men arbetets politiska ekonomi skulle vinna en ännu större seger över kapitalets politiska ekonomi.
Vi talar om den kooperativa rörelsen, särskilt om produktionsföreningarna, som skapades av några få modiga händer. Värdet av dessa stora sociala experiment kan helt enkelt inte överskattas."

Simsalablunder sa...

Består inte KF av en massa lokalföreningar som på sin ort har ett visst inflytande över den lokala affären? Här i trakterna har jag fått för mig att de åtminstone har varit en någorlunda schysst arbetsgivare jämfört med andra dagligvaruhandlare. Fast det har å andra sidan inte hindrat att man från centralt håll bestämt att lägga ner en av butikerna.
Och vad jag får för mig har ju inte alltid med verkligheten att göra…

Björn Nilsson sa...

Jan, alla dagar var nog inte bästa dagar för gamle Marx. Kooperativa och arbetarägda företag som skall jobba på en kapitalistisk marknad blir förr eller senare uppätna av systemet.

Sim, jo det handlar ju om föreningar som väljer sina egna styrelser, men hur pass självständiga de är mot KF centralt vet jag inte. Men åtminstone teoretiskt har butiksråd och föreningsstyrelser en del att säga till om. Fast de måste ju som sagt operera inom systemets ramar, annars blir de utslagna.

Jan Wiklund sa...

UNRISD, FNs jordbruksforskningsmyndighet, rapprterade att jordbrukskooperation fungerar som bäst om de är en del av en kamp för landsbygdens intressen. Annars blir de mjölkkor (!) för storbönder och mellanhänder (Rural cooperatives as agents of change: a research report and a debate, UNRISD Report No 74.3)

Och Josef Huber rapporterade från den tyska nykooperativa scenen att kooperativen fungerade bäst om de var en del av en social kamp för bättre villkor för underklassen, annars blev de snabbt antingen exploaterande kapitalistiska företag eller delar av socialstaten (Wer soll das alles ändern, Rotbuch 1980).

Marx hade rätt - på 1800-talet var kooperationen en del av en arbetarrörelse för samhällsförändring. Då fungerade den frigörande. När den blev business as usual förlorade den sin frigörande förmåga.

Björn Nilsson sa...

Om Marx hade studerat sina skrifter mer noggrannt kanske han hade haft rätt redan från början!