måndag 21 januari 2013

Germanska frågor - värnplikt och val

En ganska undanskymd nyhet igår var att österrikarna i en folkomröstning med bred majoritet - 60 procent - uttalade att värnplikten skulle vara kvar. Undrar hur en sådan omröstning utfallit i Sverige? Det är ju en paradox med värnpliktsförsvaret: Samtidigt som de flesta av oss som var med när det begav sig tyckte att värnpliktstjänstgöringen inte var så kul (och ibland rena pesten) så hade själva institutionen med en "folkarmé" brett stöd. Landskapsregementena var väl förankrade i hembygderna. En sådan armé kan man inte använda hur som helst och den blir i viss mån en demokratisk tillgång.

Vietnamkriget var väl det sista där en stormakt skickade ut värnpliktiga soldater i stora mängder, och erfarenheterna därifrån gjorde att gangstergänget i Washington lade om till yrkesarmé i stället. Det blir mindre protester om det är betalda yrkessoldater som sprängs i luften på andra sidan Jorden, de har ju betalt för det och hemmaopinionen tycker inte att det är så mycket att bekymra sig om.

Notera att den syriska armé som slåss mot allehanda islamister och infiltratörer från olika håll är en värnpliktsarmé. En del har deserterat men de flesta är kvar och kämpar. De vet vad de kämpar för.

***

Det var val i Niedersachsen i Tyskland igår. Knapp seger för socialdemokraterna och de gröna. En ganska stor nedgång för kristdemokraterna, vilket bådar illa för förbundskansler Merkel när det drar ihop sig till val till Förbundsdagen i höst.

Piratpartiet har hittills gått framåt i delstatsvalen men här lyckades man inte ta sig in i Niedersachsens lantdag. Dessutom blev det ett rejält bakslag för vänstern i die Linke - man förlorade stort och tappade sina platser i lantdagen. Det finns olika förklaringar till det (jag kastade en snabb blick på några i Neues Deutschland), men en enkel tolkning kan väl vara att väljarna i stor utsträckning tyckte andra partier var bättre, eller helt enkelt struntade i att rösta.

die Linke är en ragu av olika grupper och sådant kan orsaka problem om man skall snickra ihop en sammanhängande och trovärdig politik. Öst och väst, reformister och radikaler - det blir svårt att enas. En annan sak kan vara att partiet har deltagit i en del delstatsregeringar och därmed blivit indraget i dåliga koalitioner med socialdemokraterna och de gröna. Man har fått en suddig profil - så kanske det kan uttryckas. En annan sak är hur en klar och trovärdig vänsterprofil kan se ut på tysk botten. Det har jag ingen aning om.

4 kommentarer:

Karl Malghult sa...

Österrikiska Der Standard rapporterade med grafik (23 bilder):

http://derstandard.at/1358304104015/Die-Ergebnisse-der-Bundeslaender


Som grupp räknat var det endast väljare under 30 (och där finns en del av de röstande som ligger inne på kasernerna redan nu) där en majoritet röstade för yrkesarmé.

I "Rotes Wien" röstade en majoritet för yrkesarmé, 7nde och 8nde Bezirken (lite av Wiens motsvarighet till Stockholms "Söder" fast med skillnaden att de wienska stadsdelarna aldrig varit särskilt proletära) hade de högsta siffrorna för yrkesarmé. I övriga landet röstade en majoritet för att behålla värnplikten med undantag för delar av Burgenland vilket förvånar mig eftersom det är gränsområden till Ungern och brukade vara områden som skriker högst på militär beredskap, folk lever där ännu som minns Ungernkrisen 1956 och fram till för något år sedan hade man kontingenter med gränssoldater för att hindra smugglare och annat löskefolk längs med ungerska gränsen.


Även om man hållit sig neutrala sedan återupprättandet 1955 så har österrikiska armén varit inblandade i insatser relativt ofta. Dels sker det lavinkatastrofer, översvämningar och jordskred som kan isolera dalgångar och byar i bergen och som krävts mycket manskap för att kunna röja upp efter och dels har man som sagt var haft gränsskyddstrupper och legat med högsta beredskap vid gränserna mot Ungern, Tjeckoslovakien och ex-Jugoslavien 1956, 1968 och 1991. Så armén har en helt annan ställning än vad den någonsin haft i Sverige, i Sverige är det nog endast insnöandet av Skåne 1978 som kommer i närheten vad gäller katastrofinsats efter naturens härjningar när helikoptrar och bandvagnar sattes in för att rädda folk ute på gårdarna och byar (vilket är så längesedan och så lokalt att erfarenheterna håller på att glömmas bort. Efter Gudrun-stormen 2005 satte man inte in någon militär för att röja upp i skogarna) och någon beredskap mot våra grannländer har vi inte haft sedan andra världskriget.

Björn Nilsson sa...

Tack, intressanta upplysningar. De värnpliktiga röstade för att de ville hem, kanske? Medan de som är äldre kunde i godan ro rösta för fortsatt värnplikt?

Klart att man inte kunde skicka in otränade soldater på livsfarliga jobb som kräver kunniga skogsarbetare, men det finns ju rätt mycket annat att göra. Minns att armén erbjöd sig att låta ingenjörstrupper lägga en reservbro för många år sedan när bron över Södertälje kanal pajade och E4:an stod stilla. Men det blev inget med det. För att föra krig i vår tid behövs inte så stora organisationer, men däremot kunde vi ha en försvarsmakt med rätt omfattande resurser som kan gripa in när det händer otrevligheter som svåra stormar, snöfall, isstormar, haverier av olika sorter.

Anonym sa...

Bjärn, mig veterligen hade inte USA någon värnpliktsarme under Vietnamkriget. däremot draftade man folk eftersom yrkesarmen inte räckte till. Däremot hade Sovjet en värnpliktsarme som användes vid ockupationen av Afgahnistan. Kanske var det det senaste kriget där värnpliktiga användes?

Ny lyckades väl CDU få majoritet med FTP även om man förlorade många %. Valdeltagandet var högre än sit, cirka 60% har jag sett. Dvs lite lägre än när USA valde president förra året. USA kritiseras ofta för lågt valdeltagande men skillnaden tycks inte vara så stor med Tyskland. att 40% skiter i att rösta tycker jag är skandal

Eldorado

Björn Nilsson sa...

Du har nog rätt i vem som var sist ut, glömde bort det lilla landet i öster. Men skillnad mellan "draft" och värnplikt har jag svårt att uppfatta. Elvis blev väl inte inkallad pga personalbrist antar jag? Och då till en tvåårsperiod!

Glömde kolla valdeltagandet. Du har en poäng där. Det kanske var så att var fjärde röstberättigad inte såg något vettigt alternativ fast partierna skiljer sig åt en hel del?