söndag 13 januari 2013

En förfuskad idé, August?

Här är en sida i Ockulta dagboken:Vad som är intressant just här är följande, ett utsnitt från ovanstående avseende 15 juni 1906:

På morgonen gick jag på Biblioteksgatan; en kärra med röd flagg (krutvagn) körde om mig; den röda flaggan retade mig, i samma ögonblick såg jag upp i luften och där syntes ytterligare en röd flagg (över takhörnet på K. M. Lundbergs, det var Engelska flaggan); jag blev irriterad och tittade ner; en mörkklädd dam med en eldröd hatt gick före mig. Vad betyder det? Rött = kärlek. [De sista åtta dagarna ha mina kläder varit besatta med små röda trådändar]
I samma veva gick jag och tänkte på ett Herbarium humane (Samling människor) jag ville skriva, en bit för varje årets dag, alltså 365 stycken. I detsamma passerade en spårvagn med nummer 365; om en stund gick jag förbi en pappershandel; i fönstret stod ett herbarium med påskrift i Guldbokstäver Herbarium. Därmed beslöt jag att skriva den boken så och inte annorlunda.
En blandning av observationer, ideer och vidskepligheter på bara några korta rader! - Det där med korta beskrivningar av människor i ett 'herbarium' fick mig direkt att tänka på en diktare som blev känd samma årtionde som Strindberg dog, nämligen USAmerikanen Edgar Lee Masters.

Masters samling Spoon River kom 1915. Ett otal människoöden samlade i några korta rader för varje person, i form av tänkta berättelser från de begravda i Spoon River. Ett exempel, betitlat 'Diakon Taylor':

Jag hörde till vår kyrka
och till förbudspartiet;
och stadsborna trodde att jag dog av en vattenmelon.
Sanningen var att jag hade skrumplever,
för varje middag i trettio år
slank jag in på recepturen
i Trainors drugstore
och slog upp en rundlig sup
ur flaskan som hette
Spiritus frumenti.

Jag undrar om inte Masters slår Strindberg här vad det gäller poetisk kraft i kortformat!

Strindbergscitat och bilder kommer från Ockulta Dagboken,  Samlade verk del 59, sid. 240. På sidan 270 berättar August att det blev En blå bok av projektet i stället, med en massa konstiga funderingar (och kanske ett fåtal vettiga uppslag) inom diverse vetenskaper. Han kanske skulle ha skrivit små människoskildringar i stället enligt den ursprungliga planen?

Dikten av Masters kommer från Spoon River, Prisma 1988, översättning Thomas Warburton, sid, 72.

Föregående inlägg i denna sporadiskt förekommande serie hittar du här.

Inga kommentarer: