måndag 8 oktober 2007

I matchen mellan Che och kontrarevolutionen: 1-2 i halvtid

Det är 40 år sedan Che Guevara dog i Bolivia. Om det inte hade haft någon betydelse hade saken inte diskuterats idag och fått en stor artikel i DN som förklarar att Che inte betyder något. En kortfattad aspekt av hans liv är att han på Cuba var på rätt plats vid rätt tid, även om det var nära att det gått illa där också. Så han vann första omgången.

Andra omgången var i Afrika. Che satsade på en revolution i det som några år tidigare varit Belgiska Kongo och som nu verkade vara god mark för revolutionär kamp. Det stämde inte, de kongolesiska revolutionärerna var helt enkelt inte bra. Kanske hade det varit bättre om den lilla cubanska styrkan anslutit sig till mer etablerade motståndskämpar i de portugisiska kolonierna. Befrielsekriget i Mocambique hade just börjat, i Angola hade det hållit på i flera år.

Tredje omgången: I Bolivia gjordes samma tankefel: Bolivia ligger mitt i Latinameria och ser på papperet ut som en god bas för att avancera åt olika håll. I verkligheten hamnade Che i tämligen folktomma djungler som var värdelösa för den sorts kamp han ville föra. Den bolivianska vänstern var dessutom vad jag förstår inte så intresserad av att få dit cubanerna. Däremot var gruvarbetarna i högländerna i Bolivia i kamp mot militären och skulle säkert ha haft nytta av en vältränad stridsduglig kampgrupp till sitt stöd.

Sammanfattningsvis hade Che en tendens att placera sig på fel ställen, vilket till sist kostade honom livet. Men det finns andra aspekter. Ta och jämför honom med "den fria världens" företrädare under 60-70-talen. Rätt många av dem var skumma figurer som verkligen inte gjorde sig på romantiska fotografier. Militära och civila diktatorer, knarksmugglare, fifflare av alla de sorter, folk som sålde sig för en handfull dollar. Inte undra på att Che fick god press på många håll!

Och därför lever just han vidare. För vem utom den historiskt intresserade eller de närmsta berörda har idag några särskilda minnen av Eisenhower, bröderna Dulles, Diem, Mobuto, Cao Ky, Somoza, Reza Pahlavi, Stroessner, Videla, Salazar, Franco, Duvalier ... . Che förlorade men kanske bara i halvtid. Världshistorien inte är slut ännu.

En annan aspekt är ekonomi. Han var ju läkarutbildad men sysslade en del med ekonomi på Cuba. En del ekonomiska skrifter lär vara utgivna och skulle vara intressanta att studera. En revolutionär med hans inriktning borde basera mycket av sitt tänkande på Marx, men samtidigt har Tredje världens revolutionärer fifflat med en av Marx' grundläggande tankar, nämligen att det inte går att införa socialism innan samhället är moget för det. Detta har man, ända sedan 1920-talet, försökt gå runt genom att hävda att man först kan göra politisk revolution, och först sedan bygga den produktiva samhälleliga bas som gör socialismen möjlig. Därav de enorma femårsplanerna, Cubas försök att producera tio miljoner ton socker, och andra heroiska försök att på rekordfart höja fattiga länder ur sitt elände trots yttre och inre motstånd.

Så illa som det har sett ut i många länder där revolutioner inträffat är ståndpunkten förståelig, men frågan är vad man egentligen bygger. En annan tanke hos Marx är nämligen att man skall vara kritisk till vad individer eller epoker påstår om sig själva. Så även om landet X säger sig bygga socialism är det rimligt att fråga hur mycket substans det ligger i påståendet. Att Kina skulle vara socialistiskt idag lär lura få, men att Nordkoreas samhällsstruktur snarast verkar feodal kan vara svårare att genomskåda. Vad säger vi då om Cuba? - Tja, en liberal av dagens snitt tycker väl att det minsta Cuba kan göra är att lägga om sin sjukvård så att den fungerar som i USA. För bakom den cubanska vården kan vi nog bland annat se doktor Che som upplevde fattigdomen bland lantbefolkningen i Sierra Maestra på 50-talet.

En av Ches medkämpar som bor i Sverige har kommit med en bok som kanske klargör ett och annat (det har ju påståtts av fransosen Regis Debray förrådde Che, bland annat) och jag såg detta på den bolivianska nyhetsbyråns hemsida. (Nix, jag kan inte så mycket spanska, men man kan ju gissa sig fram en del i texterna. Verkar som man borde göra slag i saken och lära sig lite spanska.)

Inga kommentarer: