söndag 14 oktober 2007

SETI

SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence - sökande efter utomjordiskt intelligent liv.

Det är ett fascinerande ämne som varit på tapeten länge. Det berömda radioteleskopet i Arecibo på Puerto Rico byggdes 1963 som ett öra mot rymden i sökandet efter tecken på intelligent liv utanför Jorden. Arecibo här till vänster. Några konstgjorda signaler har man inte uppfattat utifrån, däremot har andra intressanta upptäckter av olika astronomiska förhållanden gjorts.

Jag ser i en notis från The Great Beyond att en Microsoft-krösus vid namn Allen gripit in med pengar när staten i USA sviker i finansieringen av Arecibo. Det är förmodligen lättare att få Kongressen att ge anslag till nya bomber än till nya radioteleskop med oklart värde. Men det är inte bara radiosignaler från andra eventuella civilisationer, utan också svart materia och andra konstigheter som man tänker spana efter.

Sedan kan man ju fundera över vad som händer om det verkligen kommer in signaler från andra civilisationer. Det måste bli jobbigt för många religiösa grupper som hänger kvar i en antikverad kosmologi som sätter Jorden i centrum och vars heliga skrifter inte säger något om utomjordiska angelägenheter.

Men om det skulle gå att visa att vi är ensamma, eller att det åtminstone inte finns några andra civilisationer så nära att vi kan avlyssna dem - vore inte det också en chock? Vi är ensamma i rymden, vi är unika, vi håller på att förinta den värld vi lever i, vi visar att civiliserat liv inte fungerar på sikt därför att det är självförstörande ... ? Det kanske också skulle tvinga fram ett uppvaknande.

I en video från Berkeley kan man se (men inte höra, det var bara brus och jag tror inte det var rymdbrus när jag spelade upp filmen, snarare tekniska jordiska missöden) hur den nya generationen av öron mot rymden ser ut. En bild finns här till höger också.

Inga kommentarer: