måndag 22 oktober 2007

Frörsbrossa ...

... ursäkta, börsfrossa var det, men det är lätt att börja hacka tänder och slinta med tungan i dessa tider. Jämmer och elände är det både här och där när kurserna faller, men låt oss än en gång titta på bakgrunden. Börsen är en spelhåla och vad som händer där är inte alltid väl förankrat i världen utanför, men i det långa loppet är det den tråkiga verkligheten som är avgörande.

Jag har läst en artikel av USA-professorn Rick Wolff (nationalekonomi, University of Massachusets) som publicerats i det radikala nätmagazinet MRZine som är en avläggare till gamla Monthly Review. Our Sub-prime Economy heter artikeln och den pekar på några intressanta förhållanden. Det handlar närmare bestämt om förhållandet mellan produktivitet och löner.

Produktivitet är enkelt att förstå: om en smed gör en hästsko i timmen, men lär sig hur han kan göra två på samma tid, har han fördubblat sin produktivitet. Vad lön är förstår nog de flesta också. Men förhållandet mellan de två kan vara dunklare.

Vad Wolff pekar på är det här: från 1945 till 1975 följdes höjd produktivitet av höjda löner. Det betyder att de allt mer produktiva arbetarna fick del av den höjda produktiviteten. Vi vet att det var "guldåren" när kurvorna gick uppåt hela tiden. Men mellan 1973 och 2005 hände något annat. Produktiviteten steg med 75% men lönerna stod i stort sett stilla. Arbetarna fick ingen del i produktivitetsökningen, den tog andra hand om. En stor del av nationens inkomster hamnade hos allt mindre grupper, vilket jag skrivit om tidigare.

Den där löneinbromsningen mitt i stormarknaden har naturligtvis känts otrevlig för de berörda och deras svar har varit att skuldsätta sig. Man lånar för att konsumera och hålla skenet av god amerikansk framgång uppe - och vad det kan leda till ser vi i den pågående bostadskraschen. Det som händer verkar ganska klart: när en stor del av USA:s befolkning först hindras att öka konsumtionen via lönekontot, och sedan hindras att konsumera via lån och krediter, då kommer det oundvikligen att leda till att först konsumtionsvarusektorn och sedan kapitalvarusektorn drabbas. Det blir en gammal hederlig överproduktionskris av den typ som varit känd sedan tidigt 1800-tal: det finns varor, det finns behov, men det finns inga kunder som kan betala med riktiga pengar! Företagen måste dra ner, och då kommer det verkligen att kännas även vad det gäller börskurserna!

Inga kommentarer: