onsdag 24 oktober 2007

LBNP

Jag har vid några tillfällen skrivit om hur olämpligt det är för samhällsekonomin med stora inkomst- och förmögenhetsskillnader. Det är jag inte ensam om.

Ekonomen Roland Spånt citeras i Dagens Nyheter idag: "Facket bör kräva högre löner". Han föreslår ett nytt BNP, nämligen LBNP - löntagarnas BNP. Detta i samband med en ny bok som nog kan vara intressant att läsa (Kapitalets revansch). Tillväxten i BNP måste jämföras med löneandelen i ekonomin enligt Spånt. Det behövs en facklig strategi för att tränga tillbaka kapitalägarna.

Detta kan jämföras med den radikale USA-ekonom som jag citerar här, vilket är en variation på ett tema jag spunnit på tidigare: även om en procentuellt ganska liten omfördelning av BNP sker från sämre till bättre bemedlade människor kan den få väldiga återverkningar. De rika är ganska få och kan inte på egen hand underhålla några högkonjunkturer, de mindre rika är många och de behöver inte inskränka sin konsumtion så mycket innan hela näringslivet får frossa. I USA parerade många fattiga detta genom att inteckna sina hus. Och nu kommer baksmällan. Hade man haft en jämnare inkomstfördelningen hade risken för den här sortens kris varit mindre,

En ytterligare fråga man kan ställa är givetvis om ökad konsumtion är det vi vill ha i första rummet. För folk som har det fattigt ställt är det inga problem, mer åt dem! Men de som redan har det ganska bra - "medelinkomstgrupper"?

Inga kommentarer: