tisdag 16 oktober 2007

"Korrektionen på husmarknaden ..."

USA har en finansminister som heter Henry Paulson, och enligt Dagens Industri har han sagt några intressanta saker. Jag citerar och lägger till lite egna kommentarer inom hakparentes [ ]:

"Den pågående korrektionen på husmarknaden avbryts inte så snabbt som det kanske verkade i slutet av förra året. Och nu verkar det som att det kommer att fortsätta att inverka negativt på vår ekonomi, våra kapitalmarknader och många engahemsägare under ytterligare en tid"... [Korrektion är en märklig synonym för kris. Hur som helst är krisen värre än det varnades för i slutet av 2006 när en del klarsynta människor såg att det började barka åt helsicke. I morse skrev jag om det här ur en lite annan synvinkel, för övrigt. Storbankerna i USA har skapat en krisfond för att möta ... tja, korrektionens skadeverkningar.]

"Bostadsbyggandet har sjunkit igen sedan i juni och statistik över bygglov och lager av osålda bostäder antyder att ytterligare svaghet ligger framför oss" ... [OK, det kan vara jobbigt med osålda lager av bostäder, men det vore en smal sak för USA att fylla dessa hål med mängder av för närvarande hemlösa människor. Undrar hur mycket en sådan operation skulle kosta statsbudgeten? Motsvarigheten till ett hangarfartyg kanske?]

Han spådde samtidigt att utmätningsprocesser kommer att inledas mot "strax över 1 miljon" bostadsägare i år, det är dock lägre än de 1,5 miljoner utmätningar som branschexperter har varnat om i år. [Om det är tre-fyra personer per familj så skulle minst en procent av USA:s befolkning vara direkt berörd av hotet att förlora sitt hem.]

Enligt Henry Paulson står subprimelåntagare för en betydande del av utmätningarna, men även primelåntagare har problem att klara betalningarna. [Det där var en nyhet. Om även "goda låntagare" har problem är sjukan ännu värre än vad som sagts tidigare.]

Finansministern upprepade trots detta den amerikanska ekonomin som helhet fortfarande står stark, men en långvarig bostadskris kommer att kosta. [Detta är nog finansministerns och riksbankschefens standardbabbel vid en kris: "i grunden är vår ekonomi stark" brukar de säga för att lugna folk. Men det där tillägget att krisen kommer att kosta, hur tolkar man det? I och för sig är det rimligt, men vill han förbereda för att nya dåliga nyheter kommer?]

"Ju längre huspriserna står stilla eller sjunker, desto större blir straffavgiften mot vår framtida ekonomiska tillväxt", sa finansministern. [Jaha, man kan ju också tänka sig att fallande huspriser ökar möjligheterna för många att få sitt eftertraktade egna hem. Samt att den framtida ekonomiska tillväxten blir betydligt hälsosammare om den inte baseras på konsumtion som hänger på att man kan låna pengar på övervärderade fastigheter. Man skulle ju kunna tänka sig att de ekonomiska resurserna i USA sprids ut jämnare över befolkningen så att gemene man kan konsumera med hjälp av lönekontot och inte ett lånekonto. Det strider visserligen mot den aktuella nationalekonomiska vidskepelsen som antar att man skall ge åt dem som har, men i det här sammanhanget kan det vara bra att vända på kuttingen så att "den siste blir först". Den sista meningen är en hänvisning till några rader i Bibeln, en skrift som jag antar att frimicklarna i USA:s regering flitigt studerar. ]

Inga kommentarer: