lördag 6 oktober 2007

Smart, Approximation!

Bloggen Approximation har ofta intressanta synpunkter. Större delen av svenska folket är mindre lyckligt vad utförsäljning av statliga företag anbelangar, medan regeringen bara driver på av ideologiska skäl. Här är Approximerarens förslag till motoffensiv. Läs för övrigt hela inlägget, det är tänkvärt.

Om socialdemokraterna var seriösa med att bjuda utförsäljningarna av offentliga tillgångar motstånd hade man kunnat gå mycket enkelt tillväga. Det räcker för Mona Sahlin att i klara ordalag förklara att hon har för avsikt att under nästa regeringsperiod lägga fram lagstiftning för att tvångsköpa samtliga privatiserade vårdenheter, skolor och statliga bolag av strategisk betydelse för det allmänna intresset, till samma pris som de såldes för.
Det där skulle kunna vara ett sätt att få bolagsplundrarna att tveka. Det är värt att prova.

***

Jag hörde idag åter folk som klagade över att vissa kommuner i Storstockholmsområdet vägrar att bygga bostäder. Skulle man inte kunna åberopa större betydelse för riket och viss befolkningsgrupp för att trumma igenom markexproprieringar för bostadsbyggande särskilt i de trilskande kommunerna norrut (från mig räknat)? Bostadsförsörjningen i Stockholm, ett av landets viktigaste ekonomiska zoner, kan inte sägas bara vara en lokal fråga för Stockholms kommun, utan en av större betydelse för riket. Bostadssökande kan man kanske få till som viss befolkningsgrupp.

Det finns också citat från expropriationslagstiftningen i samma inlägg.

Expropriation får ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller anläggning därför av större betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp. (4 §)

2 kommentarer:

Erik Berg sa...

Nu är jag ingen jurist, men ... :-)

Staten skulle väl teoretiskt kunna expropriera mark i kranskomunerna, men med hänsyn till kommunallagens princip om kommunalt självstyre tycker jag att det vore olämpligt. Befolkningen i en kommun måste ha rätten att själva styra över planeringen av marken.

Storstockholm skulle däremot med stor sannolikhet kunna göra det, just därför att det, som du skriver är en fråga för hela storstockholms bostadsförsörjning. Det finns rentav en särskild paragraf i kommunallagens 2 kap. 6 §:

"Stockholms läns landsting får ha hand om sådana angelägenheter inom en del av landstinget som kommunerna där egentligen skall sköta, om det finns ett betydande behov av samverkan och detta inte kan tillgodoses på något annat sätt."

I slutändan är det väl som med mycket offentligrättslig lagstiftning så att om det finns brett politiskt stöd för en tveksam åtgärd så går den att göra, är motståndet större är den svår att driva igenom.

När det gäller den andra biten med tvångsköpslagstiftning så... ja, sossarna skulle ju aldrig göra något sånt. Men det kan vara värt att fundera över sådana vägar, när de säger att det är så svårt att återställa vad de river ner.

Björn Nilsson sa...

Ibland undrar jag om folk i Lidingö, Danderyd etc. verkligen är så inkrökta att de inte vill ha något byggande, eller om det bara är ett smärre gäng moderater som sätter sig på tvären. Ungefär som de "stoppa XX" som dyker upp överallt och som inte alltid är så representativa. Ett hot om expropriation kanske skulle locka fram andra opinioner när folk ser att nu är det allvar: vi kan inte bara vräka över ansvar och vårt eget överskott av invånare på de kommuner som bygger, etc.

Att påverka SAP-ledningen är nog utsiktslöst. De där människorna är liberaler av sämsta sort. Däremot kanske det finns möjlighet att ta ideer av din typ och föra ut till gräsrötterna, och den vägen påverka partiet. Med betoning på kanske, för det finns väl inte mycket kvar av SAP heller, och skiktet av lägre avlönade partibyråkrater lär inte riskera sina positioner genom att klaga alltför mycket på Sahlin.