torsdag 17 januari 2008

"Friskolor" utan skolbibliotek

De så kallade friskolorna verkar vara en kufisk samling - åtminstone som skolor betraktade. För ett tag sedan lyssnade jag på en skolmänniska som berättade att dessa inrättningar inte behöver ha skolgårdar (ungarna kan vara på gatan under rasterna), gymnastik - eller andra specialsalar. Och nu skriver Dagens Nyheter att de jäklarna inte behöver ha skolbibliotek heller. Det är väl en sak, de flesta av de där skolornas uppgift är väl att ge vinst till ägarna och utställa tvivelaktiga betyg, men i artikeln framgår hur skolorna parasiterar på det offentliga:

Bristen på skolbibliotek får konsekvenser för folkbiblioteken. I avsaknad av egen undervisningslitteratur utnyttjar friskolorna de kommunala biblioteken. Det tar tid från bibliotekariernas ordinarie verksamhet och betyder att all litteratur inom ett visst ämnesområde plötsligt kan försvinna.

- Det räcker att man har ett par friskolor i sitt område som sysslar med samma tema så försvinner alla böcker. När jag arbetar ute i verksamheterna upplever jag att friskolorna kommer ofta och att de tömmer biblioteken, säger barn- och ungdomsbibliotekarien Marie Johansen, som också är utvecklingsledare för barnverksamheten på Stockholms stadsbibliotek

När så kallade friskolor håller på på detta sätta borde åtminstone de som är vinstdrivna betala om de utnyttjar offentliga resurser. Ägarna får betala. Någon jäkla anständighet får det vara, även för privatnasarna i skolbranschen. Om man nu skall tolerera institutioner av den här typen, vilket jag betraktar som mycket tveksamt.

Inga kommentarer: