onsdag 23 januari 2008

"Den mest dödsbringande konflikten efter Andra världskriget"

En av IRC:s ombud är ute och frågar folk om vad som hänt i deras familjer


IRC (International Rescue Committee) har skrivit upp dödstalen för de fruktansvärda striderna i Kongo-Kinshasa. Nu räknar man med 5,4 miljoner döda, varav flera miljoner efter att freden officiellt återinfördes 2002. Den mest dödsbringande konflikten efter Andra världskriget påstår man. Det är inte illa, med tanke på att en del riktigt stora krig har utkämpats efter 1945. Men man säger att mindre än 10% av dödsfallen orsakats direkt av krigshandlingar. I allmänhet är det sjukdomar och undernäring som skapat en kraftig överdödlighet (i länder där dödligheten redan är hög). Sett från den synvinkeln påminner det stora centralafrikanska kriget om krigen i Europa på 1600-talet: inte så många dog i fältslagen, desto fler i det elände som krigen skapade med farsoter och samhällets sammanbrott. Och här har vi en stor afrikansk tragedi.

Angående befolkning i Demokratiska Republiken Kongo påstår Wikipedia: The population was estimated at 65.8 million in 2007, growing quickly from 46.7 million in 1997. Det betyder en folkökning på nästan 3,5% per år. IRC nämner tio olika uppskattningar av hur mycket folk det finns i landet och fastnar för 59,9 miljoner.

Jag tittar i FN:s statistik och det senaste datum för folkräkning de har för Kongo är 1984, med 29,9 miljoner människor. Om man räknar upp den siffran med 3,5% per år till 1997 hamnar man nästan på 46,7 miljoner människor. Undrar om siffrorna går ihop riktigt, det gäller ju ett jättestort land där förvaltningen är illa utbygd eller obefintlig och det är fråga om hur stor koll på befolkningstalet man har - även när det inte är krig? Men om vi antar att de är riktiga är det märkligt om befolkningens ökningstakt hade legat på samma höga nivå hela tiden, även under de värsta katastrofåren. IRC har dock fått fram att dödstalen är mycket högre än vad man normalt skulle vänta sig i den här delen av världen, och detta kan tillskrivas åren av krig.

Men det här är inte den första massdöden i Kongo. Uppskattningar (citerade i Wikipedia) säger att mellan fem och femton miljoner människor omkom i Kongo under den tiden kung Leopolds Kongofristat hade fria händer 1885-1908,. Det är väldigt runda siffror, och osäkra dessutom. En parlamentarisk undersökning påstår att halva befolkningen skulle ha strukit med under Kongofristatens plundringsorgier. Jag tycker det är problem att bara ta en siffra som verkar hög och vifta med den som argument. I alla fall om man vill ha krav på god bevisning, och det här är ett fall där bevisningen inte är god.

Vi vet att en ohygglig massa människor omkom under Kongofristatens år och att en ohygglig massa människor omkom under krigen 1997-2002 (som i sin tur hängde ihop med våldsutbrotten i Rwanda och Burundi, samt strider i Uganda) men dödstalen kan aldrig bli exakta. De kan man inte få fram i ett land utan ordentlig folkbokföring. Man får göra uppskattningar, som när IRC:s patruller har åkt runt och frågat folk över hela landet om dödsfall i familjerna, och med ledning av svaren har man försökt räkna ut hur många som omkommit av olika orsaker. Liknande undersökningar har gjorts i Sudan i samband med Darfurkonflikten, samt i Irak. För Darfur har siffrorna accepterats generellt, men inte för Irak. Det beror helt enkelt på vilka intressen som är inblandade och som kan styra acceptansen.

Notisen om dessa ohyggligheter var inte så stor i Dagens Nyheter. Att kalla dödandet i Kongo för "det glömda kriget" är inte helt riktigt, men med tanke på lidandets omfattning har publiciteten inte varit över sig stor under årens lopp. Jag undrar vilka som fått mest publicitet i västliga media: några miljoner dödade afrikaner, eller några israeler som tagits tillfånga av palestinier eller libaneser? Om vi som motexempel mot afrikanerna hade tagit New York 11 september 2001 behöver frågan inte ens ställas. Det är nog så att det är skillnad på folk och folk ...

Inga kommentarer: