fredag 12 december 2008

Hur ödmjuka bör bilbossarna bli?


Rolig teckning (kanske?) som passar väl när USA:s senat har sagt nej till stöd till bilindustrin. Tecknaren har två teman att spinna på: hur utfattiga amerikaner på trettiotalet lastade sina prylar på bilen och drog iväg mot Californien för att eventuellt kunna överleva, och hur toppcheferna för de tre stora biltillverkarna nyligen har gjort ett par misslyckade tiggarrresor till Washington. Först åkte cheferna var sin privatjet från Detroit till Washington, och sedan limousine, vilket av någon anledning föll illa ut hos den allmänna opinionen. (Är någon förvånad över det? - Nja, bossarna själva kanske är förundrade över massornas bristande kärlek.)

Resa två var anspråkslösare (var det möjligen med reguljärflyg och hybridbilar?), men tydligen inte tillräckligt nog för allmänhet och ogina politiker. Kanske en gammal skraltig Ford av trettiotalsmodell, körd av direktörerna själva, kan få politikerna att lätta på penningpåsen?

Är det viktigt att hålla sönderfallande industrigrenar under armarna då? - Nja, industrier kommer och går, men man kan ju lämpligen se till att sönderfallet sker på ett sätt som inte skapar en massa otrevliga biverkningar. Och till och med se till att det kanske kan komma ut positiva effekter ur de stora förändringarna! Att saker och ting skulle ordna sig automatiskt kan vi ana är en väldigt from förhoppning. Däremot kan man ju låta de där tre bolagsdirektörerna försvinna i ett hål någonstans (med sin skraltiga gamla Ford av modell T)!

Inga kommentarer: