torsdag 2 april 2009

Uranbrytning ...

... i Niger eller i resten av världen också för övrigt, vet jag inte mycket om. Men en artikel hos IRIN berättar om läget i Niger, ett av de fattigaste länderna i Afrika. En tidigare fransk koloni med mycket öken. Det är ju lätt att räkna ut att kombinatinonen franskt gruvbolag (delvis statsägt), gammal koloni, svag lokal förvaltning, känslig miljö och fattiga människor kan bli en besvärlig historia - i synnerhet för människorna och miljön. Bolaget klarar sig nog galant.

Det var ju falska påståenden om irakiska inköp av uran från Niger som var en av ursäkterna för USA:s angreppskrig. Man kan också se förhållandena därnere som en kommentar till eventuella påståenden att uranbrytning alltid sker snyggt och prydligt. En intressant aspekt är att det går åt en väldig massa vatten i samband med brytningen, och vatten finns det ju inte så gott om i det här området. Sahelregionen är mer känd för torka än för översvämningar. Man pumpar upp grundvatten som samlats under lång tid och kräver hundratals år för att ersättas.

Så är det det där med radiaktivt damm som åker omkring, och till slut arbetarna som står där med sina sjukdomar som de inte vet vad det är och inte har råd att gå till doktorn med. Vill vi ha det på det sättet? Vad säger moralfilosoferna - är det OK att förgifta några afrikaner för att höja vårt väldstånd?

Inga kommentarer: