onsdag 22 april 2009

Mer om Indien - nya notiser


Jag har skrivit lite om Indien tidigare. Det är en röd stjärna på den här bilden över Indien vilket inte är mitt påhitt utan ingår i MapQuest där jag letade efter den plats där maoister tillfälligt kapade ett överfullt tåg med 700 passagerare. De är nu släppta.

Tidigare skrev jag om Chhattisgarh, en av de delstater i Indien där maoisterna försöker bygga upp ett starkt basområde i djungel- och bergsområdena. Tågkapningen inträffade i Jharkhand, en annan delstat som också upprättades år 2000 och där det finns gott om stamfolk som maoisterna försöker mobilisera. Av kartan kan man notera att terrängen verkar bergig, och inte nog med det. De östvästliga kommunikationerna i norra Indien går i det här området. Maoisterna har viss kapacitet att klippa av järnvägs- och vägförbindelser ibland, som den här tågincidenten visar.

En annan artikel ger bakgrundsmaterial till tragedin med mängder av självmord bland indiska bönder. Kanske det är ett bondesjälvmord i halvtimmen. Cynikern lär invända att det inte är mycket i ett land med över en miljard invånare men det här visar på en djupgående kris för jordbruket. Självmorden är det mest talande uttrycket för en permanent katastrof som till stor del orsakats av människor.

The current fate of farmers in India is a tangled hierarchy that involves politics, agro-business, multinationals, trade liberalization, global subsidies, the environment, water, ethics, and human rights. Activists point out the role of agrochemicals, particularly genetically engineered seeds, that have been aggressively marketed to Indian farmers by companies like Monsanto--an American multinational agricultural biotechnology corporation that also wields a powerful influence on the farming practices in America.

Companies like Monsanto promise farmers that these genetically modified (GM) seeds, which cost significantly more than traditional seeds, require less pesticide and will potentially produce higher yields than traditional, renewable seeds. However, farmers are usually not told that GM seeds also require more water, making crops more susceptible to drought, irrigation and lower water levels. These genetically modified seeds also do not produce viable seeds of their own to be saved for the next season's harvest, which means that farmers are forced to buy the patented seeds and fertilizer again and again every year.

Lured in by these promises, farmers are forced to take out high interest loans to purchase these "magical seeds" - often from aggressive lenders who charge exorbitant rates - just to survive. Combine that with Western subsidies on cotton - which deflate global prices - and Indian farmers are faced with revenues that cannot cover their debt. Out of despair, hopelessness, even shame, farmers turn to suicide - often by drinking pesticide - they kill themselves, leaving behind children and families who must bear the burden of a system that is too overwhelming to even think about.


Just vad det gäller Chhattisgarh angavs sjunkande grundvattennivå som en orsak till svårigheterna i jordbruket med åtföljande självmord. Indiska bönder trycks ned av vidriga förhållanden av inhemskt och utländskt ursprung - det är inte konstigt, men tragiskt, att en del ger upp. Jag undrar om direktörerna på Monsanto och liknande bolag funderar på att deras verksamhet faktiskt driver folk i döden. Eller det ingår väl inte i balansräkningen?

Från Konfliktportalen.se: Kristoffer Ejnermark skriver Göteborgs hamnarbetare i strejk, Krastavac skriver You have to study and get organized…or you could steal stuff, totalavloning skriver Total Avlöning 21/4/09 Hamnarbetarna., slutstadium skriver Inför Kulturveckan, tusenpekpinnar skriver katharsis/diarré, Vida Latina skriver Aprildag i Villa de Leyva, Colombia

4 kommentarer:

Anonym sa...

I Stalins Sovjetunionen under 1930-talet var det hemskt att man slussade dit folk de behövdes, tvingade bönderna till åtgärder de inte gillade och satte folk på tvångsarbeten.

När samma sak skedde i Storbrittanien hundra år tidigare gjorde det inget när marknadskrafterna bestämde, då irländska bönder fick svälta p.g.a. det var mer lönsamt att hyra ut områdena till fårbetn än jordbruksplättar medan tiggare och lösdrivare sattes på tukthus.Idag sker samma processer i Indien som redan skett i Sverige, på de brittiska öarna och i dåvarande Sovjetunionen. Det tar tid att dressera folk till att bli disciplinerade lönearbetare!

Björn Nilsson sa...

Alternativa paroller:

People before profits
Profits before People

Och så var väl den stora irländska svälten ett bra sätt för engelsmännen att få irlandarna att hålla sig lugna och emigrera i den mån de överlevde. London orsakade inte själva krisen, lika lite som Moskva orsakade själva svälten i Sovjet under början av 30-talet. Men man reagerade på liknande sätt när den väl brutit ut. Engelsmännens hantering av svält i Indien är också notorisk. Men då gäller det ju den fria marknanden och är alltså oantastligt ... .

Alex sa...

Vet du hur det står till i Indien nu? Hörde att det inte gick så bra för vänstern i valet.

Björn Nilsson sa...

Nej, måste erkänna att jag inte har någon koll på läget just nu, annat än att Kongresspartiet vann. Men den saken lär inte betyda så mycket för de eftersatta områdena med stamfolk i inlandet misstänker jag,