måndag 27 april 2009

Socialbyrå eller vägvisare och inspiratör? - Undvik snällhetsfällan!

Jag tror det finns ett mänskligt och förklarligt fel som vänstern gör i kristider som kan beskrivas så här: det blir kris, borgerligheten ger sig på mindre bemedlade medborgare för att tvinga dem att betala (för den kris som borgarna själva ordnat) varpå vänstern rycker ut och protesterar. Försämra inte sjukkassa, a-kassa, skolor, sjukvård etc!!! Detta innebär att den tänkande borgaren egentligen kan hålla vänstern helt sysselsatt genom att förespråka någon försämring då och då - och därigenom hålla vänstern borta från sin stora uppgift.

Vad är då vänsterns stora uppgift? Är det att hålla socialvården på en hög och fin nivå? Eller för att formulera det något annorlunda: är vänsterns verkligt stora och viktiga uppgift att se till att borgarna inte river ner de institutioner som krävs för att det borgerliga samhället skall fungera någorlunda smärtfritt? - NEJ!

Vänsterns stora uppgift är att på ett trovärdigt sätt formulera de alternativ till samhällelig utveckling där man slipper se de resultat av borgerlig misshushållning som gör att borgarna måste försöka skära ner på sociala förmåner och rättigheter. Och så måste man kämpa för detta.

Detta betyder att vänstern måste vara med i kampen mot försämringar men inte stanna där och gå i borgarnas fälla. Vänstern skall inte gå in i snällhetsfällan. Man måste välja vem man vill vara snäll emot. Men det kräver också att vänstern faktiskt vet vad den vill, och inte hymlar om det. Vänstern vill ett helt nytt samhälle, vänstern vill faktiskt ha det samhälle som nu växer fram mitt för våra ögon - men utan att en massa borgerliga odågor skall snylta och förstöra det!


Från Konfliktportalen.se: littlemartha skriver Petter Nilsson antirasistiskt forum 19 april, jesper skriver Video från Antirasistiskt forum, petter skriver Antirasistiskt forum sammanfattning. Del 1, H Palm skriver Vad annat är livet än verksamhet?, Haninge skriver Varför man blir kommunist, Kristoffer Ejnermark skriver Arbetarinitiativet begraver nyliberalismen framför Swedbank-stämma

4 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Ja och nej.

Immanuel Wallerstein har formulerat det så att den systemkritiska oppositionen hittills har ägnat sig åt det omedelbara och det utopiska. Vad som har saknats är vad Wigforss kallade provisoriska utopier - rimliga förslag på medellång sikt. Vad vill vi ha på låt oss säga tio års sikt, som inte verkar alltför utflipprat och orimligt?

Björn Nilsson sa...

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan man säga har haft betalt för att lösa den ekvationen men de har i princip supit upp pengarna. Som den tekniska och vetenskapliga nivån ser ut idag bör det inte vara några större problem att formulera och föra ut hållbara idéer som pekar framåt, men just i det läget har de där nissarna slängt vetenskap och teknologi över bord och tror att de är "humanister". Miljöpartiet gick samma väg och det är tydligen Piratpartiet som får ta hand om tekniken numera.

Anonym sa...

Det är väl lite följden av att samhället är organiserat i "good cop, bad cop". Ser man till de yrkesgrupper som i sitt yrke dagligen har hand om de mest utslagna i samhället så utkristalliseras oftast två olika slags tänkanden beroende på vilken yrkesgrupp det är. Poliser väktare är de "hårda killarna" som drillas in i ett fascistoit tänkande att "rensa upp bland slöddret". Socialassistenter, socionomer är de "mjuka" och vill ha mer pengar åt olika sorters behandlingar till de stackars utslagna. Vänstern värnar då om de "mjuka" yrkesgrupperna. Att dessa sedan kan utöva ett mjukt våld (tänk på vad en enskild utredning kan ha betydelse för en människas väl och ve! Ord kan även de döda) ignoreras helt.

Björn Nilsson sa...

Ja, det kanske inte skulle bli så mycket socialbyråjobb om socialismen infördes. Man kan ta mitt resonemang från en annan vinkel: det räcker inte med medkänsla om det bara är medkänsla som kommer att bevara de missförhållanden som gör att ömhjärtade vänstermänniskor känner medkänsla.