söndag 13 september 2009

Diagram och bilder

Några bilder och ett diagram att betrakta. Det kanske är bra som söndagsbetraktelse betraktat. De blir större om man klickar på dem.
Det här kommer från Federal Reserve i New York och visar konjunkturens rutschbana inom euro-området. Notera att fallet i bruttonationalprodukt och industriproduktion (de övre diagrammen) verkar ha stannat upp. Nu är frågan om kurvorna vänder uppåt, eller om det här är en tillfällig historia. Konsumentprisernas fall är en annan intressant detalj: betyder det att deflation hotar (farligt, farligt!) eller att det helt enkelt är samspelet mellan utbud och efterfrågan som fungerar enligt läroböckerna?Följande satiriska teckningar kommer från New York Times. Nu när det är dåliga tider kan man kosta på sig att driva med nationalekonomer!Bild ett: ett matematiksnille till ekonom predikar att vi lever i de bästa av världar, till publikens förnöjelse
Bild två: Bemötandet av kritiska ekonomer var mindre högaktningsfullt!
Bild tre: ekonomiska storgubbar skålar för de goda tiderna - år 2007. År 2008 slår ruelsen till ...

Inga kommentarer: