fredag 11 september 2009

Forum för Levande Historia JO-anmäls

För den som gillar historia men inte att staten försöker totaldirigera historieskrivning är Forum för Levande Historia en tveksam institution. Dess motivering skulle ju vara att folk visste för lite om vad de tyska nassarna hade för sig, men som mina mellanhavanden med Forum visar så är deras intresse av att ta striden där motståndaren finns inte särskilt stor. Eller kanske obefintlig? Kanske därför att det egentliga målet är inte mer eller mindre våldsbenägna nassar som ändå inte hotar samhällsordningen, utan fredligt vänsterfolk som faktiskt kan vinna folks öra för en bättre politik.

Yrkeshistoriker har uppmärksammat det här otyget med statsstyrda uppfattningar om vad som är rätt och fel, ibland under straffansvar, och det är svårt att inte hålla med. Mer om detta tidigare på bloggen bland annat här och här (tryck på taggen för "Forum för levande historia" under detta inlägg så bör du få upp alla posterna).

En som också uppmärksammat Forums vårdslösa sätt att handskas med fakta är Stefan Lindgren. Han nämner felaktig beskrivning av bilders betydelse och har nu JO-anmält Forum på grund av deras slafs. Slafs med offentliga medel, kan vi tillägga. Men Forum är ju inte ensam i bildmixtrarbranschen, här är ett inlägg om ett fall där utfattiga amerikaner förvandlades till ukrainska svältoffer.

På tal om Stefan Lindgren så driver han nyhetssajten Ryska Posten där man ibland kan hitta intressanta poster även med historisk anknytning. Bland annat citeras ett tal som Rysslands premiärminister Putin höll i Gdansk till minnet av Andra världskrigets utbrott. Här får man veta att Putin sade mycket mer än att bara fördöma ickeangreppspakten mellan Tyskland och Sovjet 1939. Han pekade på att mer än hälften av de 55 miljonerna döda var sovjetmedborgare, samt skickade i praktiken ansvaret för kriget tillbaka till västmakterna. Han sade att

... alla försök att blidka nazisterna, som vidtogs från 1934 till 1939, genom att sluta olika typer av avtal och pakter med dem, ur moralisk synvinkel var oacceptabla och ur praktisk och politisk synvinkel meningslösa, skadliga och farliga. Den var just hela raden av sådana åtgärder som ledde till tragedin, andra världskrigets utbrott..

- Naturligtvis måste vi erkänna dessa misstag, vårt land har gjort detta, Ryska federationens statsduma, landets parlament har fördömt Molotov-Ribbentrop-pakten. Vi har rätt att förvänta oss att detta också görs i andra länder som tillgrep uppgörelser med nazisterna, och inte bara i uttalanden från politiska ledare, utan också i form av politiska beslut.


På en presskonferens efteråt fick västmakterna och polackerna några illa dolda snytingar:


- Jag vill uppmärksamma våra kolleger på att Molotov-Ribbentrop-pakten var det sista avtalet mellan en europeisk makt och det nazistiska Tyskland.

- Det hade 1934 föregåtts av det polsk-tyska avtalet, och bilaterala icke-aggressionsfördrag mellan Tyskland och ledande europeiska makter, avtal som i praktiken var desamma som Molotov-Ribbentrop-pakten.

- Münchenavtalet undertecknades 1938. Det kallas även Münchenkonspirationen. Om jag minns rätt var det en dag efter undertecknandet av detta avtal i slutet av september som den dåvarande polska regeringen utfärdade ett ultimatum till Tjeckoslovakien och gick in med sina trupper på dess territorium samtidigt med Wehrmacht och ockuperade två av dess provinser.

- Om vi vill diskutera historien utan förutfattade meningar, bör vi förstå att den inte bara är svart och vit, utan mångfärgad. En mängd misstag gjordes av många parter, och alla dessa skapade förutsättningar för att inleda nazistiska Tysklands storskaliga aggression.

- Men om någon vill hitta "russin" åt sig själv i denna "gamla och mögliga limpa" och lämna möglet åt en annan kille, kommer inget gott ut av det.


Undrar hur detta togs upp av de politiska ledarna i väst? Att Forum skulle bry sig så mycket tvivlar jag på. Och att den sovjetiska ledningen i augusti 1939 försökte rädda vad som räddas kunde skall vi nog vara tacksamma för även om det såg illa ut och drabbade en massa människor med svåra olyckor. Hade Tyskland kunnat börja med att slå ut ett ännu ganska illa förberett Sovjet innan man gick till offensiv i väst kunde kriget ha slutat på ett annat sätt, med ännu värre olyckor.2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

För flera år sedan läste jag den amerikanske historikern och journalisten Barbara W. Tuchmans alla böcker. Hon hade också synpunkter på Munchenöverenskommelsen och menade att Sovjet hade utestängts från både den och andra av väst. Trots att de tydligen ville vara med på västs sida mot nazismen. Men blivit nekade detta.

Det du citerar av Putins tal visar ju att hon inte var helt fel ute.

Björn Nilsson sa...

Vad politikerna i London och Paris ville var kanske att få igång ett tyskt-sovjetiskt krig med förhoppningen att de krigande skulle utmatta varandra och att västmakterna sedan skulle kunna kontrollera Europa efter sina egna planer. Om det var så höll de på att intrigera fram sin egen undergång. Tänk om tyskarna fått tillgång till de enorma sovjetiska resurserna redan 1939/40 och sedan i lugn och ro kunnat bygga upp för offensiven mot västra Europa och Nordamerika.

Neville Chamberlain kanske inte var dum, han kanske snarare var en översmart taktiker som höll på att ta kål på sig själv under resans gång.