måndag 14 september 2009

Får man göra så här?


Får man göra så här blir i detta fall dubbeltydig. Dels angående stenkastade småglin i diverse förorter, dels om man kan knycka en del av en tidningsteckning så här. Originalet kommer härifrån och innehåller tre rutor till i Berglins vanliga superba stil. Annars får vi väl dela på inkomsterna: noll till mig och noll till dig.

Till frågan som ställs i rutan kan man väl kanske säga att överklassområdenas småligister har andra möjligheter att leva ut ungdomens frustration och alienation, och sedan gå vidare i livet, än motsvarande ligister i socialt mindre privilegierade stadsdelar.

"De som är odrägliga innan de blir förnäma" för att citera min gamla mor om den första gruppen. De i lågstatusområdena har mindre utsikt att blir förnäma och många torde fortsätta att vara odrägliga, och därmed hålla en mängd offentligt anställda personer inom ordningsmakt, kriminalsvängen etc. med säkert arbete.

Inga kommentarer: