tisdag 15 september 2009

N som i Norge och Nepal

Den radikala vänstern i Rödt lyckades inte ta sig in i Norges storting den här gången heller. Och för Vänsterpartiets norska motsvarighet Socialistisk Venstre blev det en motgång. Men den gamla "rödgröna" regeringen sitter ändå kvar med några mandats övervikt. Jag vet inte om det är något att dansa segerdanser om. Norrmännen lär i alla fall fortsätta att hålla EU stången, samtidigt som den trivsamma norska atmosfären störs av närvaron av ett stort parti för de inskränkta människorna.

Ett annat land på N är Nepal, och där är det dramatiskt så det förslår. Här finns en lång artikel med en del intressanta synpunkter på kampen mellan maoisterna (som ju verkligen tog sig in i landets parlament och blev största partiet) och den egendomliga tjugosexpartiregeringen. Dess enda gemensamma nämnare är att man vill trycka ut maoisterna från regeringen.

Alla 26 partierna är ju inte lika stora. De flesta är småttingar. De tre stora i nepalesisk politik är maoistpartiet, kongresspartiet, samt några gynnare som kallar sig Nepals Kommunistiska Parti (Förenade Marxist-leninisterna). Jag tror de mest brukar kallas UML. Fast de lär vara mer i stil med Vänsterpartiet i Sverige och därmed sannerligen inga marxist-leninister. Hur som helst: det finns antydningar om att UML kan spricka och att även ledande personer i partiet har positiva tankar om maoisterna.

Om UML redan direkt efter valet gått ihop i samarbete med maoisterna hade den nuvarande situationen kanske inte behövt uppstå. Då hade nämligen de två tillsammans haft en sådan kraftfull närvaro i parlamentet att man kunnat styra den vidare politiska processen genom vanliga majoritetsbeslut. Nu blev det inte så, och landet står åter på randen till inbördeskrig. En sådan situation kan undvikas om UML:s flertal lever upp till partinamnet. Nepal är ett av de fattigare länderna i världen och vad man behöver är mindre snack och politiskt kaos och mer av konkreta åtgärder för att hjälpa folket.

Inga kommentarer: