fredag 25 september 2009

Ett citat, två bloggtips och deras sammanhang


Marshall McLuhan 1911-1980

Här är tre saker som skenbart är isolerade från varandra men som hänger ihop. Först ett bokcitat, sedan tips om två intressant bloggar som du kan läsa medan jag håller på med andra saker:

1. I sin epokgörande bok Media från 1964 skriver Marshall McLuhan:

Föreställningen att egennyttan ger skarpare blick för och kontroll över förändringsprocesserna är fullständigt ogrundad, vilket bilindustrin bär vittne om. Här finns en värld av efterblivenhet lika säkert dömd till nedslitning och undergång som vagnmakarverkstäderna år 1915. (Svenska nyutgåvan 2001, sidan 224.)


Jösses, detta tryckte första gången 1964! Då fanns inte datorer, det var "datamaskiner" som var stora som radhus. Flera radhus. McLuhan skrev om hur den tekniska revolutionens fragmentering och serietillverkning höll på att övergå i något nytt, den elektroniska samhällets ständiga här och nu. Och i den processen skulle inte bilen, som byggde på hjulet som i sin tur var en utbyggnad av människans fötter, klara sig så bra. Den hade bara några tiotal år på sig.

En del människor skäller på det svenska stödet till krisindustrier (varv och järnverk) en gång i tiden, och påstår att det skulle vara bortkastade pengar. Helt bortkastade var de väl inte, men man kan ju jämföra med senare tiders "krispaket" för att hålla de döende bilfabrikerna vid liv. Det kanske hade sett annorlunda ut om politikerna hade läst sin McLuhan och varit mer visionära för 20-30 år sedan. Då kanske de gamla svenska bilfabrikerna hade lagts ned till förmån för framtidsindustrier för länge sedan!

Jag återkommer nog till salig McLuhan. Olyckligvis dog han 1980, strax innan den stora nätrevolutionen började.

2. Ett bloggtips. Läs gärna Res Publica. Den presenterar sig så här:

Res Publica handlar om utmaningar och möjligheter för den offentliga sektorn bortom New Public Management, med fokus på offentlig förvaltning, välfärdsfrågor och e-demokrati.

Den ene skribenten här är arkitekt, den andre statsvetare. Res Publica är latin och betyder ungefär "den offentliga saken", men det visste du väl redan. Ett förhoppningsvis aptitretande citat:

Att samhället är byggt av någon och därför också kan förändras och läsas som en produkt av tidigare generationers val, det är den mest omvälvande erfarenheten man kan göra i samhällskunskapen. Det är ingen självklarhet, det är någonting man måste lära sig och komma till insikt om, om datorspelsgenerationen är bättre rustad att göra det (liksom flitigt nätsurfande ungdomar tenderar att vara bättre rustade att skilja bluffsidor från seriösa sidor och göra en sekundsnabb värdering av en källas trovärdighet) - då har vi tagit ett stort steg framåt.

De inlägg jag läst handlar bland annat om nätdemokrati, hur information och idéer kan skickas fram och åter mellan medborgare och myndigheter/valda företrädare. Kanske bäst att genomföra projekten snabbt, innan liberalerna avskaffar medborgarskapet och utnämner oss alla till "kunder"!


3. Ett bloggtips till. Kommunisternas blogg. Där skriver ofta Astrid Boman. Jag vet inte mer om Astrid än de få personliga data hon ibland låtit undslippa sig, men jag får visionen av ett rejält fruntimmer. En sådan där vanligen snäll och sansad tant som man såg när man var barn, men en som också kunde bli fly förbannad och slå näven i bordet om någon uppträdde dumt eller var elak mot någon annan som inte kunde försvara sig.

Vilka är elaka: jo, sådana som "kommandoran" Husmark Persson. Vilka drabbas? - Sjuka, arbetslösa, handikappade, sådana som har svårt att försvara sig.


Och hur var det med sammanhanget då? Jo, McLuhan skrev om industrisamhällets undergång på grund av elektroniken och ett nytt samhälles uppkomst, Res Publica utforskar en del fina möjligheter som kommit med informationsrevolutionen, medan Astrid Boman beskriver de olyckor som drabbar människor som sparkas åt sidan i den här processen. Helhetsbilden är viktig. Om vi inte ser den blir vi som amerikanerna som bara såg tigern, till skillnad mot kineserna som såg hela bilden, vilket jag beskrev här. Och eftersom Volvo kanske blir kinesiskt kanske vi bör lära oss tänka lite mer åt det hållet.

3 kommentarer:

Kerstin sa...

Apropå att missa tåg. Jag minns när maken och jag under 70-talet, när vi var mycket aktiva i en miljögrupp, diskuterade hur Sverige borde satsa på att utveckla vindkraft, för då skulle vi ha något att exportera om 25-35 år. Det gjorde Sverige förstås inte. Istället satsade vi på kärnkraft och idag har Danmark en enorm efterfrågan på sina vindkraftverk, världen över.
Tala om att Sverige lät ett tåg gå. Nu göra Sverige ännu värre satsningar - mot allt förnuft.

Björn Nilsson sa...

För trettio år sedan - det var väl då när "draget" i Sveriges efterkrigsutveckling raskt började sina. Ekonomerna tog över från ingenjörerna i industrin, "kvartalskapitalismen" hade visserligen inte införts men den var på väg. Och då var med andra ord det långsiktiga tänkandet på väg ut.

Kerstin sa...

Björn Nilsson:
Jag tror nog att man tänkte lika långsiktigt då som tidigare, bara det att man tog för givet att miljön aldrig skulle ta skada, och att utvecklingen skulle se likadan ut framgent som dittills, mer bilar, mer energianvändning, mer konsumtion, inga problem med kärnkraften etc.- i evighet amen!