onsdag 2 december 2009

Budkavle för välfärd


Välfärd måste betyda att det ska gå väl på färden genom livet. Och det ska gälla alla.


Om du klickar på bilden ovan kommer du till huvudsidan för nedanstående upprop och läsa mer om motiveringarna. Och om du gillar dess innehåll kan du skriva på också. Då kanske det kan bli en rörelse som ger den nuvarande ynkliga "oppositionen" lite råg i ryggen!


Vi som undertecknat ställer följande krav gentemot regering och riksdag, landsting och kommuner i Sverige.

• Använd våra skattepengar till välfärd – inte till vinster i privata företag!
Avbryt privatiseringen inom välfärdssektorn. Vinstdrift och fri etableringsrätt för vinstdrivande företag bör inte tillåtas inom den skattefinansierade välfärden.

• Satsa på fler anställda i välfärden!
Anställ fler inom skola, kultur, vård och omsorg. En offensiv framtidsstrategi kräver fler som arbetar inom den gemensamma sektorn.

• Garantera alla en trygg försörjning!
Inkomstgarantera a-kassan och socialförsäkringarna på hög nivå. Höj försörjningsstödet så att människor garanteras ekonomisk och social trygghet.

• Genomför offensiva miljöinvesteringar nu – en ny grön giv!
Använd den gemensamma sektorn för att ta ledningen i klimatomställningen. Skapa gröna jobb inom jordbruk, förnybar energi, kollektivtrafik och energihushållning.

• Behåll våra gemensamma naturtillgångar och infrastruktur i samhällets ägo!
Verksamheten ska styras utifrån miljöhänsyn och människors behov - inte marknadens. Håll ihop järnvägsnätet - ingen ytterligare avreglering av tågtrafiken.

• Förbättra villkoren i arbetslivet!
Värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal och ta strid inom EU för de fackliga rättigheterna. Kontrakt för offentlig upphandling ska garantera löner och andra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal.

• Vitalisera och demokratisera den gemensamma välfärden!
Utveckla den gemensamma välfärden genom demokratisering. Öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare.

Skriv under här!

Initiativtagare till budkavlen är LO-distriktet i Stockholms län samt Nätverket för gemensam välfärd

4 kommentarer:

Anonym sa...

Flera bra förslag…men vad gör det för skillnad mellan privata och statliga företag?
"Behåll våra gemensamma naturtillgångar och infrastruktur i samhällets ägo! Verksamheten ska styras utifrån miljöhänsyn och människors behov - inte marknadens." Vattenfall?
Som jag ser det skall staten endast i undantagsfall sitta på stolar (producera och reglera) Staten, dvs skall sätta reglerna och se till att företagarna följer våra lagar.

H2

Björn Nilsson sa...

Skillnaden mellan privat och statligt är den demokratiska kontrollen. Den finns åtminstone potentiellt i det senare fallet.

Och så kan man ju mycket väl tänka sig att företag fungerar demokratiskt styrda av de som på olika sätt är betjänta av att företaget finns, medan staten sätter regler men inte direkt går in och styr den dagliga verksamheten. Med en sådan ordning vore det mindre troligt att Vattenfall sysslade med brunkol och kärnkraft i Tyskland exempelvis.

Anonym sa...

Absolut. Cooperationer är en utmärkt företagsform, men av någon anledning lyser dom med sin frånvaro.
Bevisigen har ju sådana företgsformer fungeat ba i Sverige tidigare.

H2

Björn Nilsson sa...

Kooperationen förföll tillsammans med andra folkrörelser i Sverige. Men den kanske går att blåsa liv i igen. Men den gamla socialdemokratins inställning var ju att det inte spelade någon roll vem som skötte företagen, vilket innebar att de egentligen tyckte det var roligast att samarbeta med Wallenbergarna, så de gav nog inte Kooperationen det stöd den skulle ha behövt för att kunna utveckla sig vidare. Det blev väl mer av pamprörelse än folkrörelse där också.

Ibland bildas ju arbetarkooperativ i samband med kriser i företag. Det skulle vara bättre om kooperativen bildades när det inte är en kris inblandad tror jag. Det skulle bli en lugnare och stabilare start då. Undrar om det inte finns en del arbetarkooperativ i USA också, har ett svagt minne av det.