söndag 20 december 2009

"V svänger om förmögenhetsskatten "

V svänger om förmögenhetsskatten rapporterar radion nu på söndagsmorgonen. Tja, det finns väl inte mycket kvar för V att "svänga om" snart. Partiet gör sig själv ointressant, irrelevant. Principerna växlas in mot ministerposter. Undrar om V finns kvar efter nästnästa val? Förmodligen inte i Riksdagen i alla fall. Rationellast vore att lägga ner och gå in i socialdemokraterna i stället. Möjligen kunde man göra lite nytta där som vänsteropposition. Möjligen. Och vad skall man göra med LO? - Ingen aning!

Alerta rörelser i Tredje världen bekämpar kapitalismen, och även det som somliga fnyser åt som "bokstavskombinationer" i Sverige kan spruta ut fräscha idéer om vad som bör göras. Men inte den opposition som ändå har en bred bas i Riksdagen. Och inte LO.

Varför är det viktigt med hur skatterna tas ut och hur skattemedlen omdirigeras i samhället? Enkelt uttryckt kan man säga att den kapitalistiska massproduktionen backas upp av myriader av människor med små inkomster. Det är de som utgör den stora skaran av konsumenter. De har svårt att undgå beskattning, drabbas av farlig skuldsättning etc. De är helt enkelt grunden för detta samhälle. Det spelar ingen roll om man går från ett kapitalistiskt industrisamhälle till ett kapitalistiskt tjänstesamhälle, eller till och med någon "grön kapitalism" - kapitalism är det lik förbaskat och den vilar på de många små konsumenterna. När deras konsumtion kraschar dras hela samhället med i konkursen.

Sedan finns det små grupper av rika, och de kämpar för att bli ännu rikare och betala ännu mindre i skatt, samt för att sänka inkomsterna för den stora massan i den första gruppen. Deras konsumtion riktas mot lyxprodukter och spekulation, varav särskilt det senare som bekant kan vara väldigt skadligt för hela samhällsekonomin. De kan aldrig hålla hela samhällsekonomin igång genom vanlig konsumtion. Däremot kan deras manipulationer fälla den. Därför är en progressiv inkomstbeskattning samt omfördelning av skattemedel till mindre lyckligt lottade medborgare inte bara moraliskt rätt utan också förnuftigt.

Av detta följer att särskilt konsumtionsskatter på dagligvaror bör bort eftersom momsen slår hårdast mot låginkomstgrupper, medan beskattning på förmögenheter (där insamlade medel omfördelas till låginkomstgrupperna) faktiskt är en systembevarande verksamhet. Samma gäller med socialförsäkringarna som gör att folks privatekonomi inte riskerar att krossa vid sjukdom eller arbetslöshet. Kan det möjligen vara så att SAP och V upptäckt det och vill sänka systemet genom att få det att krisa sönder? - Nej, det är bara jakten på några marginalväljare i Stockholm det handlar om.

6 kommentarer:

Karl Malghult sa...

Det är exakt sådant här som gör att Sverigedemokraterna får röster. En hypotes jag driver är att Sverigedemokraterna blir morgondagens vinnare särskilt i Norrland. "Röda Norrland" är inget som för evigt är fastslaget; här finns stora möjligheter att hämta röster hos folk som traditionellt röstat på de gamla folkrörelsepartierna C/SAP.


Sen är frågan om skatt inte helt oväsentlig. Det Vänsterpartiet och SAP missat är att ta tillvara påmöjligheterna till riktigt progressiv beskattning: Beskattning av produktion istället för konsumtion. Varför skall jag först bestjälas från min tid (på arbetsplatsen) och sedan på mina intjänade pengar i form av skatter, när företagen utan att behöva betala för slitaget i form av ökat behov av material, naturförstöring m.m. fritt kan öka produktionsvolymerna? Drev vänstern frågan om skattehöjningar från den utgångspunkten skulle de inte lika lätt avfärdas som stollar och vi skulle inte drivas till att arbeta allt hårdare om inte arbetet i sig beskattades.

Björn Nilsson sa...

Har för mig att SD ännu inte har så stark ställning i Norrland. Men vad händer om några stora industrier däruppe kraschar? Då kanske det blir lättare att värva.

Det du tar upp i andra stycket är intressant. Om vi antar att det är produktionen som skapar de medel som betalar för samhällets drift vore det ju mest rationellt att ta ut behövliga medel direkt därifrån i stället för att gå omvägar. Någonting att fundera på.

Karl Malghult sa...

Delar av liberalernas klassiska kritik har en del poänger i sig, dit hör bland annat kritiken mot beskattningen. Jag har ju faktiskt jobbat och slitit ihop mina pengar, borde jag inte få njuta av dem och bestämma själv var de skall gå? Progressiv skatt på inkomster behövs nog ändå, men de borde inte vara på lika hög nivå om man även får intäkter från produktionen.


Än så länge är Sverigedemokraterna väldigt svaga i norra Sverige, vilket nog beror mycket på att partiet haft sin bas i Skåneland. Tittar man på övriga Europa är det just i många traditionellt röda (sosse/kommunistparti)distrikt som populistpartierna har vuxit fram.

Björn Nilsson sa...

Låt liberalerna ha sitt idealsamhälle någonstans där inga samhällsfunktioner finns eftersom ingen har lust att betala för dem! Det lär bli dyrt för den enskilde som skall betala allt själv.

Och sedan kan kvarvarande vuxna personer i verklighetens värld föra en allvarligt syftande diskussion om hur samhällets resurser skapas och fördelas - det kallas "poltisk ekonomi". Man skulle ju kunna tänka sig en modell där de flesta faktiskt inte betalar någon skatt därför att nödvändiga utgifter betalas direkt ur produktionen. Det kan ju hända att ett sådant samhälle kan vara billigare att driva än dagens modell.

Karl Malghult sa...

Liberalerna står på huvudet, för att tala med Marx. Det gäller därför att räta upp dem, om de inte limmat fast frontalloben på golvet.

Björn Nilsson sa...

Man kan ju se det som att marxismen samlar upp vad som är vettigt i den liberala traditionen, slänger bort det omöjliga, och för den vidare i reviderad form. Om liberalismens ideer om individuell frihet skall kunna förverkligas för alla är det nödvändigt att ge sig på äganderätten. Men där gör liberalerna halt. Ägande blir till slut ändå viktigare än frihet för dem.