fredag 4 december 2009

Att hantera information

Ur media strömmar en flod av uppgifter, som antas förmedla information. Men dessa sifferuppgifter meddelas oftast av människor som inte själva förstår innebörden av den till andra människor som inte heller kan fatta dem, vilket innebär att det inte överförs någon som helst information.


Citerat från Hans-Uno Bengtssons Konsten att uppskatta omvärlden. Ja hur är det, om tio personer dör av influensa, är det mycket eller lite (för att ta ett aktuellt exempel)? Kan vi hantera information, är det inte i själva verket så att den mesta information som vi möter inte ens noteras? Det är klart att jag inte behöver notera ett blipp för varje luftmolekyl som sväljs, men vi kan väl tänka på lite mer avancerad nivå?

Om detta är ett problem, kan det lösas? Vi vet ju att datafiler som kopieras är exakt lika sitt original. Det är i själva verket ingen skillnad mellan original och kopia med avseende på innehållet (förutsatt att filöverföringen skett utan störningar). Vad kan man dra för slutsats av det? - Kanske att det är lika bra att virriga människor ersätts av datorer som åtminstone kan överföra data av olika slag utan att det sker någon förvanskning, missförstånd eller fullständigt ointresse. Möjligen sitter någon dator redan och fundera på om detta skulle kunna vara en god idé ... .

Inga kommentarer: